Til forsiden

Udredning - demens ved Downs syndrom

Kromosom 21 rummer flere gener, der menes at spille en rolle i forbindelse med Alzheimers sygdom.

Den gennemsnitlige intelligenskvotient (IQ) for børn med Downs syndrom ligger omkring 50 - svarende til mental retardering i let til middelsvær grad (normen for IQ er 100). Det giver derfor ikke megen mening at anvende kognitive screeningsinstrumenter udviklet til ældre uden mental retardering.

Ved udredning for demens ved Downs syndrom er det afgørende, at der kan påvises et fald i funktionsniveauet både med hensyn til kognitive og praktiske færdigheder.

På Trinvold bofællesskaberne for udviklingshæmmede (nær Kolding) har man positive erfaringer med at anvende det globale kliniske vurderingsinstrument Gottfries-Bråne-Steen skalaen (GBS) til systematisk observation og registrering af demenssymptomer hos personer med Downs syndrom.

Denne udgave af GBS er oversat til dansk af demenskonsulent og forstander Kirsten Agerskov Nielsen.

Senest opdateret: 20. september 2018