Til forsiden

Forekomst af demens ved Downs syndrom

Symptomer på demens kan ses hos personer med Downs syndrom allerede fra omkring 30-års alderen.

Fra omkring 45-50 års-alderen menes omkring halvdelen at have udviklet demens og andelen af demente når op omkring 75-90% blandt de personer med Downs syndrom, der bliver 65 år gamle.

Der skønnes at være over 2.000 nulevende danskere med Downs syndrom. Heraf er omkring halvdelen over 40 år og dermed i farezonen for at blive demente. Den høje forekomst af demens og andre normalt aldersrelaterede sygdomme har ført til hypoteser om tidlig (præmatur) aldring ved Downs syndrom.

Senest opdateret: 02. september 2016