Til forsiden

Behandling - demens ved Downs syndrom

Der er etableret særlige institutionspladser til udviklingshæmmede med demens, men antallet er begrænset. Eksempelvis er der i Københavns kommune ca. 60 personer med Downs syndrom over 40 år, men kun 10 særlige demenspladser til udviklingshæmmede. Kommunen planlægger en fordobling af antallet af pladser i løbet af 2011.

Da der er tale om en Alzheimerlignende demens, virker det nærliggende at behandle symptomerne med de medicintyper, der er udviklet til behandling af Alzheimers sygdom. Datagrundlaget er imidlertid meget spinkelt. Indtil videre er kun én af de tre typer af acetylkolinesterasehæmmere systematisk afprøvet på personer med Downs syndrom og Alzheimerlignende demens. Det drejer sig om en randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af behandling med donepezil, der inkluderede 30 personer i et 24-ugers studieforløb efterfulgt af et open label studie. Resultaterne peger i retning af en beskeden, ikke-signifikant positiv effekt af donepezil, men de udgør ikke nogen tilstrækkelig evidens, som beslutninger om behandling kan baseres på.

Der foreligger så vidt vides ingen systematiske afprøvninger af effekten af hverken memantin eller af de to øvrige typer af acetylkolinesterasehæmmere på personer med Downs syndrom og demens. Fire Cochrane-reviews, der gennemgår forskningen vedrørende medicinsk behandling af demens ved Downs syndrom, konkluderer samstemmende, at der mangler viden og evidens indenfor området.

 
Senest opdateret: 02. september 2016