Til forsiden

Symptomer - atypiske Parkinsonsygdomme

De atypiske parkinsonsyndromer har delvist overlappende symptomer og forløb, men der er også karakteristiske forskelle.

Patienter med atypiske parkinsonsyndromer kan f.eks. være præget af hypokinesi (få bevægelser), rigiditet (stivhed) og/eller postural instabilitet (ustabil kropsholdning p.g.a. mangelfulde stillingsreflekser). Derimod forekommer hviletremor forekommer sjældent eller har en atypisk karakter. 

Multipel system atrofi

Kernesymptomerne er som beskrevet ovenfor. Derudover kan der også opstå skrivebesvær med tendens til at skrive meget småt (mikrografi). Debutalderen er forholdsvis tidlig med en middelværdi på kun 53 år. Sygdomsforløbet kan være domineret af parkinsonisme (MSA-P), oftest af akinetisk-rigid type, eller af cerebellare symptomer (MSA-C).

Progressiv supranukleær parese

Kernesymptomerne er som beskrevet ovenfor. Hos nogle patienter ses også en karakteristisk rank kropsholdning, hvor hovedet permanent trækkes bagud (retrocollis). Den gennemsnitlige debutalder er omkring 63 år.

Corticobasal degeneration

Symptombilledet er vekslende. Op imod halvdelen af patienterne udvikler endvidere det såkaldt 'alien limb'-symptom med en følelse af, at et arm eller et ben udgør et 'fremmedlegeme' eller ligefrem lever sit eget liv. Den gennemsnitlige debutalder er omkring 70 år.

 

Senest opdateret: 29. november 2017