Til forsiden

Forekomst af atypiske Parkinsonsygdomme

Da atypiske parkinsonsyndromer er vanskelige at diagnosticere, er oplysninger om deres forekomst behæftet med betydelig usikkerhed.

Den igangværende udvikling i retning af større viden om syndromerne, bedre diagnostiske metoder og kriterier samt mere avancerede parakliniske undersøgelser betyder formentlig, at et stigende antal patienter med atypiske parkinsonsyndromer får stillet en relevant diagnose.

Den relative hyppighed af hver af de tre syndromer menes at ligge mellem ca. 2% og 4% af alle tilfælde med parkinsonisme. Antallet af nulevende patienter i Danmark med hver af de tre syndromer er omtrent følgende:

  • multipel system atrofi (ca. 240 patienter)
  • progressiv supranukleær parese (ca. 350 patienter)
  • corticobasal degeneration (ukendt antal)

Det svarer samlet set til mindst 600 patienter i Danmark, men det faktiske antal kan godt være højere.

 

 

Senest opdateret: 29. november 2017