Til forsiden

Tab af forbindelser mellem cellerne og celledød

Ved Alzheimers sygdom sker et gradvist tab af forbindelser mellem neuronerne.

Efterhånden som neuronerne dør i hjernen, begynder de hårdest ramte regioner at svinde ind i en proces, som kaldes hjerneatrofi. Atrofien ses som regel først i området omkring tindingelappens 'inderside' (den mediale temporallap) svarende til at hippocampus og tilgrænsende områder af hjernebarken (bl.a. entorhinale cortex) rammes af atrofi.


Hippocampus og entorhinal cortex vist i et tværsnit (koronalsnit) af hjernen. I dette (fiktive) eksempel har venstre hjernehalvdel normalt udseende, mens højre hjernehalvdel er præget af atrofi. (Gengivet med tilladelse fra the National Institute on Aging/National Institutes of Health (NIA/NIH)).

 

 

 

 

 


I takt med udviklingen af Alzheimers sygdom breder sygdomsforandringerne sig ud i resten af temporallappen samt i isselappen (parietallappen) og pandelappen (frontallappen). I sygdommens slutstadie ses udbredt ødelæggelse og hjernevævet er svundet markant ind. 
 
 
 
 
Sygdomsforandringerne ved Alzheimers sygdom spreder sig fra den mediale temporallap og ud i resten af hjernen.

 

 

 

 

 

 

  

På nederste billede ses ødelæggelsen forårsaget af Alzheimers sygdom: plaques, neurofibriller og tab af forbindelser mellem neuronerne.
(Gengivet med tilladelse fra the National Institute on Aging/National Institutes of Health (NIA/NIH)). 

 

 

 

Senest opdateret: 01. april 2016