Til forsiden

Medicinsk behandling af Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom kan ikke helbredes, men der findes indtil videre to grupper af lægemidler, der kan mildne symptomerne og forsinke tempoet i demensudviklingen.

De to lægemiddelgrupper, der begge er opkaldt efter deres virkningsmekanisme, er:

  • acetylkolinesterasehæmmere
  • NMDA-receptorantagonister  

Acetylkolinesterasehæmmere

Acetylkolinesterasehæmmere hæmmer enzymet acetylkolinesterase, der naturligt nedbryder signalstoffet acetylkolin (Se: Mangel på signalstof). Herved øges mængden af acetylkolin i de kolinerge synapser. De tre kolinesterasehæmmere, donepezil, galantamin og rivastigmin, der er på markedet, har grundlæggende samme virkningsmekanisme.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter med Alzheimers sygdom i let til moderat grad tilbydes behandling med en kolinesterasehæmmer. Ved Alzheimers sygdom i svær grad kan det overvejes at tilbyde behandling med donepezil .

NMDA-receptorantagonister

NMDA-receptorantagonister har en regulerende virkning på signalstoffet glutamat. Ved Alzheimers sygdom er der for høj aktivitet i de synapser, hvor glutamat er virksomt, og medicinen virker ved at hæmme modtageren (receptoren) for glutamat. Da glutamatreceptoren kaldes NMDA (N-methyl-D-aspartat) og medicinen fungerer som et rivaliserende stof til glutamat (en antagonist), kaldes medicinen en NMDA-antagonist. Der er kun én NMDA-antagonist, memantin, på markedet.

Det kan i følge Sundhedsstyrelsen anbefales at tilbyde patienter med Alzheimers sygdom i moderat til svær grad behandling med memantin. Memantin gives som udgangspunkt som det eneste lægemiddel med Alzheimer, men kan i visse tilfælde kombineres med en kolinesterasehæmmer. Kombinationsbehandling kan dog ikke anbefales rutinemæssigt.

Læs også

 
Senest opdateret: 30. december 2016