Til forsiden

Forekomst af Alzheimers sygdom og risikofaktorer

Alzheimers sygdom er stærkt forbundet med alder. Forekomsten er jævnt stigende fra under 1% af de 65-69 årige til over 20% blandt de, der er ældre end 90 år. Samlet set forekommer Alzheimers sygdom hos ca. 4-5% af ældre over 65 år.

Det anslås, at over 50.000 ældre danskere har Alzheimer i ren form og yderligere ca. 8.500 har en blandingsform af demens, hvor Alzheimer-forandringer i hjernen er en medvirkende årsag. Årligt kommer der op imod 10.000 nye tilfælde til, men på grund af den høje dødelighed i de ældste aldersgrupper er den årlige nettotilvækst af personer med Alzheimers sygdom mindre end 1.000.

De fleste undersøgelser tyder på, at Alzheimers sygdom er lidt hyppigere blandt kvinder end blandt mænd. Figuren viser sammenlagte data fra flere undersøgelser.

Forekomst af AD hos ældreSelvom sygdommen fortrinsvis rammer ældre mennesker, er det vigtigt at fremhæve, at Alzheimers sygdom er en hjernesygdom og ikke en uundgåelig følge af at blive ældre.

Risikofaktorer

I befolkningsundersøgelser ses overbevisende evidens for, at risikofaktorer for hjertekarsygdom (kardiovaskulære risikofaktorer) også kan øge risikoen for Alzheimers sygdom. Det drejer sig bl.a. om type 2 diabetes, for højt blodtryk (hypertension) midt i livet og overvægt midt i livet.

Livsstilsfaktorer som rygning og en stillesiddende livsstil med manglende fysisk aktivitet øger også risikoen for Alzheimers sygdom ifølge befolkningsundersøgelser. Andre mulige risikofaktorer er traumatisk hjerneskade, gentagne depressive episoder, kort skolegang og manglende uddannelse.

Senest opdateret: 12. juni 2017