Til forsiden

Forekomst og forløb af MCI

I de fleste befolkningsundersøgelser af ældre (70+ år) ligger forekomsten af let kognitiv svækkelse (MCI) mellem 14% og 18%.

I en af de mest omfattende undersøgelser, The Mayo Clinic Study of Aging, der omfatter knap 3.000 ældre fra Minnesota, er forekomsten af MCI ca. 15%. Heraf udgør amnestisk MCI ca. 2/3 og ikke-amnestisk MCI udgør ca. 1/3 svarende til en 2:1 ratio.

MCI er karakteriseret ved svækkelse af en eller flere kognitive funktioner som f.eks. hukommelse, forarbejdningstempo, sprog, visuelt-rumlige færdigheder eller overordnede mentale styringsfunktioner. Forringelsen kan ramme en enkelt kognitiv funktion (enkelt domæne) eller flere kognitive funktioner samtidigt (flere domæner). Variationen i symptombilledet er med andre ord betydelig.

MCI kan ses som en overgangsfase eller grænsetilstand mellem normal aldring og let demens, men da overgangen er glidende, er MCI vanskelig at afgrænse. Ved MCI må den basale praktiske funktionsevne i hverdagen ikke være forringet i væsentlig grad. Hvis funktionsevnen er tydeligt nedsat på grund af kognitiv svækkelse, er der ikke længere tale om MCI, men om demens i let grad.

Hvor mange udvikler demens?

Andelen af patienterne med MCI, der udvikler demens per år, varierer afhængigt af, hvem man undersøger. I befolkningsundersøgelser udvikler ca. 6-10% af ældre personer med MCI demens årligt. Til sammenligning udvikler kun 1-2% demens årligt i den ældre del af baggrundsbefolkningen (uden MCI). Blandt MCI-patientgrupper fra hukommelsesklinikker udvikler ca. 10-15% demens årligt. Forskellen skyldes formentlig at patienter henvist til en hukommelsesklinik udgør en særligt udvalgt gruppe, der har højere risiko end baggrundsbefolkningen for en begyndende demenssygdom.

Senest opdateret: 16. februar 2015