Til forsiden

Forekomst og forløb af MCI

Forekomsten af let kognitiv svækkelse (MCI) varierer fra ca. 6,7% i aldersgruppen 60-64 år til ca. 37,6% i aldersgruppen fra 85 år og opefter. For hele ældrebefolkningen (70+ år) under ét ligger forekomsten af MCI i de fleste befolkningsundersøgelser mellem 14% og 18%.

I følge the American Academy of Neurology Institute (AANI) er forekomsten af MCI ca. 6,7% i aldersgruppen 60-64 år, 8,4% i aldersgruppen 65-69 år, 10,17% i aldersgruppen 70-74 år, 6,7% i aldersgruppen 75-79 år, 25,2% i aldersgruppen 80-84 år og 37,6% i aldersgruppen 85+ år. I en af de mest omfattende undersøgelser, The Mayo Clinic Study of Aging, der omfatter knap 3.000 ældre fra Minnesota, er forekomsten af MCI i ældrebefolkningen ca. 15%. Heraf udgør amnestisk MCI ca. 2/3 og ikke-amnestisk MCI udgør ca. 1/3 svarende til en 2:1 ratio.

Hvor mange udvikler demens?

Andelen af patienterne med MCI, der udvikler demens per år, varierer afhængigt af, hvem man undersøger. I befolkningsundersøgelser udvikler ca. 6-10% af ældre personer med MCI demens årligt. Til sammenligning udvikler kun 1-2% demens årligt i den ældre del af baggrundsbefolkningen (uden MCI). Blandt MCI-patientgrupper fra hukommelsesklinikker udvikler ca. 10-15% demens årligt. Forskellen skyldes formentlig at patienter henvist til en hukommelsesklinik udgør en særligt udvalgt gruppe, der har højere risiko end baggrundsbefolkningen for en begyndende demenssygdom.

Senest opdateret: 30. september 2019