Til forsiden

Mild cognitive impairment (MCI)

Betegnelsen mild cognitive impairment ('let kognitiv svækkelse') angiver, at de mentale funktioner er mere svækkede end normalt for alderen, men personen er ikke dement, og den basale praktiske funktionsevne i hverdagen er ikke påvirket.

Let kognitiv svækkelse, der er oversat fra mild cognitive impairment (MCI), er ikke en specifik sygdom, men et begreb, der beskriver en tilstand præget af let svækkelse af kognitive funktioner som for eksempel hukommelse, forarbejdningstempo eller mentale styringsfunktioner.

Da demens i de fleste tilfælde er en tilstand, der udvikles langsomt og snigende, er der behov for et begreb, der dækker den helt tidlige fase, hvor kognitive funktionsforstyrrelser så småt begynder at dukke op, men hvor disse forstyrrelser endnu ikke er så udtalte, at diagnosekriterierne for demens er opfyldt.

Begrebet MCI blev introduceret i 1988 som beskrivelse af det tredje af syv stadier i udviklingen af demens, som det defineres med det globale kliniske vurderingsinstrument Global Deterioration Scale: "let kognitiv forringelse med blot minimal funktionsforringelse". MCI-begrebet er dog især blevet forbundet med den amerikanske neurolog Ronald Petersen fra Mayo-klinikken i Minnesota, der i 1997 definerede et sæt kriterier, der blev præciseret og yderligere operationaliseret i 1999. I de følgende år blev MCI benyttet om tilstande med svækket hukommelse, men i 2001 begyndte Ronald Petersen at skelne mellem to undertyper af MCI:

  • MCI med hukommelsesbesvær (amnestisk MCI)
  • MCI uden hukommelsesbesvær (non-amnestisk MCI)

Siden 2004 har de fleste, herunder Ronald Petersen, opereret med fire undertyper af MCI:

  • Amnestisk MCI, enkelt-domæne
  • Amnestisk MCI, flere domæner
  • Non-amnestisk MCI, enkelt-domæne
  • Non-amnestisk MCI, flere domæner

'Amnestisk MCI, enkelt-domæne' refererer til MCI med hukommelsesbesvær som det eneste kognitive symptom. 'Amnestisk MCI flere domæner' anvendes om tilstande med påvirkning af flere kognitive domæner inklusive hukommelse. 'Non-amnestisk MCI, enkelt-domæne' refererer til MCI med påvirkning af et enkelt kognitivt domæne, der ikke er hukommelse - for eksempel sprog, visuelt-rumlige færdigheder eller overblik og problemløsning. 'Non-amnestisk MCI, flere domæner' anvendes om tilstande med påvirkning af flere kognitive domæner eksklusiv hukommelse.

Testning

Neuropsykologisk undersøgelse spiller en central rolle ved udredning af MCI, idet testning er nødvendig for at dokumentere tilstedeværelsen af den kognitive forringelse. Gentagne testninger kan bidrage til at afklare, om der sker en forringelse af det kognitive funktionsniveau over tid.

Prognostiske modeller under udvikling

Det er vanskeligt at forudsige, hvilke patienter med MCI, der vil udvikle demens - og i givet fald hvilke typer af demens, de vil udvikle. Der arbejdes på at udvikle prognostiske modeller baseret på en kombination af flere typer af undersøgelsesmetoder (biomarkører fra rygmarvsvæsken, amyloidscanning (PIB-PET), MR-scanning med fokus på volumen af bl.a. hippocampus og entorhinal cortex, m.v.).

Kritik og anvendelse af MCI-begrebet

MCI-begrebet er omdiskuteret og kritiseres bl.a. for ikke at udgøre nogen diagnose, idet det er rent deskriptivt og dækker over flere forskellige tilstande. Det er ofte vanskeligt at forudsige, hvordan en MCI-tilstand vil udvikle sig med tiden. Trods disse svagheder har MCI-begrebet vundet stor udbredelse inden for klinik og forskning.

Læs mere om MCI:

 
Senest opdateret: 29. august 2019