Til forsiden

Tilstande der forveksles med demens

Demens kan være vanskelig at skelne fra andre sygdomstilstande præget af kognitiv svækkelse og påvirkning af bevidstheden.

Hyppige differentialdiagnoser ('forvekslingsdiagnoser') til demens er:

 • Delir
 • Depression
 • Andre psykiske lidelser (fx skizofreni og langvarige stress-tilstande)
 • Medicinbivirkninger
 • Overforbrug/misbrug af alkohol eller narkotika
 • Sansedefekter (nedsat syn eller hørelse)
 • Kronisk subduralt hæmatom
 • Normaltrykshydrocephalus (NPH)
 • Intrakraniel tumor
 • Metaboliske sygdomme
 • Mild cognitive impairment (MCI)

Hvis en patient debuterer med en forvirringstilstand eller med atypiske symptomer, er det vigtigt at være opmærksom på alternativerne til en demensdiagnose. Også hvis tilstanden udvikler sig hurtigt eller hvis symptomerne varierer meget, bør andre muligheder end demens overvejes.

Delir

Delir er en tilstand med pludseligt indsættende svækkelse og plumring af bevidstheden ledsaget af desorientering, forvirring og uro. Årsagen er ofte somatisk sygdom som urinvejsinfektion, lungebetændelse, væskemangel eller andet. Delir kan også skyldes medicinpåvirkning eller en abstinenstilstand.

Depression

Symptombilledet overlapper ved demens og depression. Ved begge tilstande kan der optræde svigtende hukommelse og koncentration, nedsat initiativ, rastløshed, tristhed, angst og vrede. Depression hos ældre kan have et varierende symptombillede, hvor de kognitive problemer med f.eks. koncentrationssvigt er mere fremtrædende end tristhed og svigtende humør.

Andre psykiske lidelser

Også andre psykiske sygdomme end depression kan medføre symptomer, der til forveksling ligner symptomer på demens. Hvis symptomerne skyldes stress eller andre principielt behandlelige lidelser, vil de som regel forsvinde i takt med at stresstilstanden bliver behandlet.

Medicinbivirkninger

En lang række lægemidler kan give bivirkninger - især svækkelse af koncentration og hukommelse - der ligner symptomer på demens. Det drejer sig om bl.a. smertestillende medicin (analgetika), medicin mod uro, angst og indsovningsbesvær (benzodiazepiner, m.v.), andre typer psykofarmaka (f.eks, tricykliske antidepressiva, antipsykotisk medicin) samt epilepsimedicin.

Overforbrug/misbrug af alkohol eller narkotika

Langvarigt overforbrug eller misbrug af alkohol eller narkotika ledsages af en svækkelse af kognitive funktioner. Ved ophør af misbruget ses ofte en hel eller delvis normalisering af det kognitive funktionsniveau. Alkoholmisbrug kan fungere som en udløsende eller forværrende faktor til demens og komplicerer samtidig demensudredningen.

Sansedefekter

Mange ældre har nedsat syn eller hørelse, hvilket gør det vanskeligere for pågældende at kommunikere med omverdenen. Det øger risikoen for, at den ældre bliver overladt til sig selv og fejlagtigt bliver opfattet som dement. I nogle tilfælde kan problemet afhjælpes, ved at personen bliver udstyret med briller med passende styrke, får fjernet ørevoks eller får et høreapparat, der er rigtigt justeret.

Kronisk subduralt hæmatom

Et subduralt hæmatom er en blodansamling mellem to af hjernens hinder (dura og arachnoidea) som følge af et slag mod kraniet. Et kronisk subduralt hæmatom udvikles i løbet af nogle uger og medfører et tiltagende tryk mod hjernen. Typiske symptomer er hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed, forvirring og balancebesvær. Tilstanden kan behandles ved at fjerne hæmatomet operativt.

Normaltrykshydrocephalus

Abnorm væskeophobning i hjernens hulrum kan medføre vedvarende tryk på hjernen. Tilstanden kaldes normaltrykshydrocephalus (NPH) og symptomer er gangbesvær, urininkontinens og kognitiv svækkelse. Tilstanden kan behandles ved at indoperere et aflastende dræn (shunt), som leder væsken ud af hjernen.

Senest opdateret: 28. januar 2016