Til forsiden

Demensgrader

Selv om demens i mange tilfælde er jævnt fremadskridende, er der tradition for at opdele forløbet i tre trin svarende til tre grader af demens. Opdelingen er rent beskrivende, og i praksis er det vanskeligt at skelne præcist mellem de tre faser.

Let demens

Den kognitive svækkelse medfører kun let forringelse af funktionsevnen i hverdagen. Rutineprægede dagligdags- og fritidsaktiviteter kan stadig gennemføres og muliggør en stort set uafhængig tilværelse. Komplekse opgaver som brug af offentlig transport eller internet volder ofte problemer. 

Moderat demens

Den kognitive svækkelse medfører en betydelig forringelse af funktionsevnen. Patienten kan ikke længere klare sig i hverdagen uden hjælp fra f.eks. en rask ægtefælle og/eller kommunale støtteforanstaltninger - bl.a. hjemmehjælp, dagcenter, hjemmesygeplejerske og madudbringning. Patienten kan sjældent lades alene. 

Svær demens

Den kognitive svækkelse betyder, at patienten er helt afhængig af hjælp fra andre. Flytning til plejebolig vil ofte være nødvendig. Regelmæssig overvågning nødvendig.

Den relative fordeling af let, moderat og svær demens varierer med alderen. I de 'yngre' aldersgrupper er der relativt mange med let demens og i de ældre aldersgrupper ses en højere andel af svært demente. Et internationalt ekspertpanel (Dementia UK, 2007) har anslået, at let demens på tværs af aldersgrupperne udgør ca. 55 % af alle demenstilfælde, moderat demens udgør ca. 32 % og svær demens udgør ca. 12-13 %. 

Andre inddelingsmåder

Selvom opdelingen af demensforløbet i tre faser er udbredt, findes der også mere detaljerede opdelinger. Et udbredt klinisk vurderingsinstrument, Global Deterioration Scale, der er udviklet med henblik på stadieinddeling af Alzheimers sygdom, opererer således med syv forskellige trin. Clinical Dementia Rating opererer med fire trin ud over 'ingen demens'. (Se: kognitive screeningsinstrumenter og globale kliniske vurderingsinstrumenter).

 


 

Senest opdateret: 29. november 2017