Til forsiden

Sygdomsforløb

Mange forskellige sygdomme kan medføre demens, og der er stor variation i symptomer og sygdomsforløb. Demens betegner et bredt spektrum af tilstande – lige fra en forholdsvis afgrænset og let kognitiv svækkelse til en tilstand præget af fuldstændig hjælpeløshed samt fravær af sprog og forståelig tankevirksomhed.

Det tidlige sygdomsforløb

Demens udvikles i mange tilfælde langsomt og snigende. I den helt tidlige fase er symptomerne ofte uspecifikke, lette at overse og kan forveksles med f.eks. milde symptomer på stress, depression eller almindelig forvirring. Som eksempel på tidlige symptomer kan nævnes nedsat arbejdsevne eller funktionsevne i hverdagen, let kognitiv svækkelse, diskrete ændringer i adfærd eller personlighed, ændringer i følelsesliv og reaktionsmønstre, vedvarende træthed, nedsat initiativ eller apati.

Fælles for de lette til middelsvære grader af demens er, at patienten er bevidsthedsklar - i modsætning til tilstande præget af delir (tilstande med forvirring, uklar bevidsthed og desorientering).

Svær demens

Ved svær demens mistes hukommelse, dømmekraft og sprog, og den demente kan være ude af stand til at genkende ægtefælle og børn. Der kan forekomme svære adfærdsforstyrrelser - for eksempel i form af uro, rastløshed, formålsløs vandren og meningsløs råben eller apati og svigtende initiativ. Også depression, angst, vrangforestillinger og hallucinationer kan opstå. Der kan være forstyrrelser i døgnrytmen med søvnløshed og natlig uro.

Let kognitiv svækkelse

Det kan være vanskeligt at skelne mellem begyndende demens og almindelige kognitive ændringer forbundet med aldring. Mange ældre får et lidt langsommere mentalt forarbejdningstempo og bliver mindre mentalt fleksible, hvilket ikke er udtryk for demens. På grund af den gradvise overgang mellem normal aldring og demens har man siden slutningen af 1990'erne opereret med overgangsfaser eller grænsetilstande betegnet som let kognitiv svækkelse (mild cognitive impairment; MCI)

Mere om grader af demens.

Senest opdateret: 28. januar 2016