Til forsiden

Diagnosekriterier for demens

Der er to internationale diagnostiske klassifikationssystemer af relevans for demensområdet:

1) WHO's International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10. udgave (ICD-10)

2) American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5. udgave (DSM-5)

ICD-10

I WHO's internationale klassifikationssystem for sygdomme, ICD-10, lægges foruden svækkelse af hukommelse og andre kognitive funktioner vægt på:

  • bevaret bevidsthedsklarhed så den kognitive svækkelse kan bedømmes
  • svækkelse af følelsesmæssig kontrol, motivation eller social adfærd
  • tilstanden skal have en varighed på mindst et halvt år

DSM-5

I det amerikanske psykiatriske selskabs kriterier for klassifikation af psykiske sygdomme, DSM-5, kan den kognitive svækkelse ramme et hvilken som helst kognitivt domæne - herunder hukommelse. Endvidere lægges der vægt på at den kognitive svækkelse:

  • udgør en forringelse i forhold til det tidligere funktionsniveau
  • påvirker selvhjulpenhed ved daglige gøremål
  • ikke kun optræder i forbindelse med delirium
  • ikke bedre lader sig forklare af anden psykisk sygdom

Forskelle mellem ICD-10 og DSM-5

En væsentlig forskel mellem de to sæt af diagnosekriterier er, at ICD-10 kriterierne er præget af, hvordan demens fremtræder ved Alzheimers sygdom, hvor hukommelsesbesvær er fremtrædende. Kriterierne er derfor ikke nødvendigvis dækkende for andre demenssygdomme. DSM-5 kriterierne er mere generelle og passer bedre til fx Lewy body demens eller frontotemporal demens, hvor der typisk ses svækkelse af andre kognitive domæner end hukommelse.

ICD anvendes i det meste af verden, herunder Danmark, mens DSM er amerikansk. Da en stor del af demensforskningen foregår i USA, præger DSM-kriterierne også den måde, som demens opfattes på i Danmark.

Demensdiagnostik er et felt i udvikling

ICD-10 er fra 1992 og DSM-5 er fra 2013. Da demensdiagnostik er et område i hastig udvikling, forekommer ICD-10 efterhånden forældet i forhold til måden, hvorpå man i dag forstår og klassificerer demenssygdomme. Aktuelt er en arbejdsgrupper i færd med at revidere ICD-10, hvilket forventes at resultere i lanceringen af ICD-11 i 2015. I mellemtiden kan man eventuelt supplere med enten forskningsbaserede diagnosekriterier eller såkaldte konsensuskriterier for specifikke demenssygdomme.

Senest opdateret: 28. januar 2016