Til forsiden

Hvad er demens?

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er således ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens.

Diagnosesystemer for demens

Der findes to internationale diagnosesystemer for demens:

  • ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. revision) udarbejdet af World Health Organization (1992/1993)
  • DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) udarbejdet af the American Psychiatric Association (2013)

Diagnosekriterier for demens

Derudover har en arbejdsgruppe nedsat af the National Institute on Aging (NIA) og Alzheimer's Association (AA) i 2011 udarbejdet diagnosekriterier for demens.

Der er væsentlig forskel på, hvordan demens defineres i de tre sæt af diagnosekriterier, men i praksis er fagpersoner nogenlunde enige om, at demens er karakteriseret ved følgende:

  • svækkelse af en eller flere kognitive funktioner, herunder ofte hukommelse
  • forringelse af den praktiske funktionsevne i hverdagen
  • tilstanden udgør en forringelse i forhold til det tidligere funktionsniveau
  • symptomerne optræder ikke kun i forbindelse med delir

Demens skyldes sygdom

Demens anvendes om kognitiv svækkelse, der udvikles i voksenalderen – i modsætning til medfødt mental retardering. Demens opstår ofte sent i livet og har tidligere været opfattet som et normalt aldringsfænomen, jf. betegnelserne senil demens, senilitet eller alderdomssvækkelse. Men da demens altid skyldes sygdom, er sådanne betegnelser forældede.

Mange af de sygdomme, der medfører demens, er fremadskridende og uafvendelige (irreversible), men dette indgår ikke i definitionen af demens. I kommunalt regi anvendes ofte betegnelsen senhjerneskade om kognitiv funktionsnedsættelse hos voksne. Da hverken høj alder eller fremadskridende sygdom indgår i kriterierne for demens, vil mange senhjerneskadede opfylde demenskriterierne.

 
Senest opdateret: 29. august 2019