Til forsiden

Andre sygdomme med mental svækkelse

En lang række sygdomme med direkte eller indirekte påvirkning af hjernens funktion kan sekundært medføre kognitiv svækkelse.

Nogle af disse sygdomme kan behandles, hvilket eventuelt medfører at demensen aftager eller helt forsvinder igen (reversibel demens). Det gælder f.eks. depression, visse stofskiftesygdomme, hjernesvulster (cerebrale tumorer), hindret væskeafløb fra hjernens hulrum (hydrocephalus), alkohol- eller stofmisbrug samt tilstande, der skyldes forkert brug eller misbrug af lægemidler.

Alkoholmisbrug

Et mangeårigt, kronisk alkoholmisbrug indebærer en række risikofaktorer for nedsat hjernefunktion eller demens: hovedtraumer, cerebrovaskulær sygdom, hjernepåvirkning som følge af leversygdom, B1-vitaminmangel samt den skadelige virkning af alkohol på hjernecellernes funktion.

Alkoholrelateret demens

Stofmisbrug

Også langvarigt misbrug af diverse typer narkotika (hash, opioider, centralstimulerende stoffer, m.v.) kan medføre en svækkelse af kognitive funktioner. Ligesom det gælder for alkohol, kan nedtrapning eller ophør af misbruget resultere i en hel eller delvis normalisering af mentale funktioner.

Normaltrykshydrocephalus

Hindret væskeafløb fra hjerneventriklerne medfører ofte demens ledsaget af gangforstyrrelser og ufrivillig vandladning. Anlæggelse af dræn i ventriklerne kan undertiden afhjælpe symptomerne.

Creutzfeldt-Jakobs sygdom

Denne sjældne sygdom, der skyldes nogle særligt hårdføre proteinstrukturer (prioner), overføres især ved smitte gennem føden. Creutzfeldt-Jakobs sygdom er hurtigt fremadskridende og medfører demens i svær grad.

 

Senest opdateret: 27. januar 2016