Til forsiden

Kønsforskelle ved alkoholrelateret demens

Mænd og kvinder har muligvis forskellig modstandskraft i forhold skadevirkningerne af alkoholmisbrug.

Misbrug af alkohol er væsentligt mere udbredt blandt mænd end blandt kvinder, og de fleste undersøgelser af alkoholikere rummer således overvejende mandlige deltagere. Men undersøgelser af kvinder, der misbruger alkohol, viser en tendens i retning af, at de har relativt lettere ved at udvikle en alkoholbetinget hjerneskade.

Hypotesen om kønsforskelle i sårbarheden over for alkohol er bl.a. baseret på, at selv om kvindelige alkoholikere typisk har et lavere alkoholforbrug og en kortere drikkehistorie end mandlige alkoholkere, udvikler de alligevel hjernesvind i hurtigere tempo end mændene. Der er også tendens til, at den kognitive forringelse er mere udtalt hos kvindelige alkoholikere, og at relativt flere kvindelige end mandlige alkoholmisbrugere udvikler alkoholrelateret demens eller Wernicke-Korsakoffs syndrom.

 

Senest opdateret: 29. november 2017