Til forsiden

Inspirationsmateriale

Se oversigt over danske og udenlandske forsknings- og undervisningskoncepter til mennesker med demens og pårørende, som Værktøjskassen har ladet sig inspirere af. 

Danske rådgivnings – og undervisningskoncepter til målgruppen

 • Alzheimerforeningen (2017). Gruppeforløb for unge, der har en forælder med en demenssygdom: https://www.alzheimer.dk/media/194621/haandbog-for-gruppeledere_enkeltsider.pdf
   
 • DAISY – Demensguiden: Skriftligt informationsmateriale til demente og pårørende (2007). Delrapport 3 fra DAISY projektet (Danish Alzheimer Intervention Study). Socialstyrelsen og Nationalt Videnscenter for Demens
   
 • DAISY – Rådgivningsmodellen: Model for støtte og rådgivning til demente i det tidlige stadie af sygdommen og deres pårørende (2007). Delrapport 4 fra DAISY projektet (Danish Alzheimer Intervention Study). Socialstyrelsen og Nationalt Videnscenter for Demens https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/raadgivningsmodellen
   
 • DAISY – Effekt af tidlig psykosocial intervention for demente og deres pårørende, Delrapport 6, Socialstyrelsen og Nationalt Videnscenterfor Demens, 2006: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2012/daisy-effekt-af-tidlig-psyko-social-intervention-for-demente-og-deres-paaroerende
   
 • Esbjerg modellen - Model for Koordination med Borgeren i Centrum. Modellen inddrager borgerne aktivt i et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb igennem konkrete værktøjer. Modellen er opbygget med udgangspunkt i ICF koderne. Læs mere her: https://dinsundhed.esbjergkommune.dk/Files/Files/dinsundhed/Om_sundhed/Projekter/Patientuddannelse-p%C3%A5-tv%C3%A6rs-af-diagnoser/Koordinatormodellen_Esbjerg_model_A4_web.pdf og https://www.kora.dk/aktuelt/undersoegelser-i-gang/projekt/i12784/Esbjerg-modellens-brugerinddragende-vaerktoej-og-understoettende-organisering
   
 • Lifestyle Redesign® – Gruppetilbud til mennesker med demens med fokus på meningsfuld aktivitet og hverdagsliv https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-yngre-med-demens/praksiseksempler/lifestyle-redesign
    
 • Region Sjælland (2013). Livet med demens – et kursusforløb. Patientuddannelse baseret på sundhedspædagogiske principper. Region Sjælland. Kan downloades her https://www.yumpu.com/da/document/read/18504332/patientuddannelse-for-borgere-med-demens-pdf-region-sjaelland

 • Sundhedsstyrelsen (2016) Samvær med mennesker med demens – et kursusforløb for pårørende til mennesker med demens. Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/aeldre/paaroerende-og-civilsamfund/samvaer-med-mennesker-med-demens

Udenlandske rådgivnings – og undervisningskoncepter til målgruppen

 • England (2014) START-programmet (STrAtegies for RelaTives). Kursus for pårørende til mennesker med demens. England. https://www.ucl.ac.uk/psychiatry/start
   
 • EU (2013) STAR Skills Training end Re-skilling for Carers of People with Dementia E-learnings-program for professionelle, frivillige og pårørende. Kræver log in og et årligt kontingent. www.startraining.eu
   
 • Norge: Pårørendeskoler, samtalegrupper og e-learningsprogram for pårørende til mennesker med demens. Kuffert med fysisk materiale, manualer, film, informationsmateriale, mv. Norge: Aldring og Helse. Læs mere: https://www.aldringoghelse.no/demens/pårørende
   
 • Sverige: ABC-Demens for pårørende - E-learningsprogram. Sverige: Svensk Demenscentrum. Materiale kan downlaodes http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/Samtliga-plusutbildningar/plus-Anhoriga/

Andre undervisningskoncepter for patienter med kronisk sygdom og pårørende

 • Kræftens bekæmpelse. Undervisningsmaterialer - boks med samtalekort til dialog om svære samtaler med børn og unge. Kan bestilles på: https://www.cancer.dk/omsorg/materialer-og-film/materialer-til-sorggruppeledere/
   
 • Lær at tackle hverdagen som pårørende. Udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysninger. http://patientuddannelse.info/3809.aspx Tilhørende selvhjælpsbog: ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” Kan downloades her: http://sundhedsformidling.dk/nyheder/2016/ny-paaroerendebog-laer-at-tackle-hverdagen-som-paaroerende.aspx
   
 • Sundhedspædagogisk værktøjskasse til dialogbaseret undervisning af personer med kronisk sygdom. Steno Center for Sundhedsfremme. Dialogværktøjer og øvelser kan downloades her https://www.sdcc.dk/fagfolk/dialogvaerktoejer/Sider/default.aspx . Tilhørende bog, som beskriver tankerne bag øvelserne i den sundhedspædagogiske værktøjskasse:
   
 • Gitte Engelund (2012): I balance med kronisk sygdom: sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse. Steno Center for Sundhedsfremme. Kan downloades her http://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2014/06/I_balance_med_kronisk_sygdom1.pdf

Praksiseksempler og vejledninger

 • Australiens Alzheimerforening: Guide om rettigheder og jura i tilknytning til den sidste tid: https://www.dementia.org.au/sites/default/files/20110331_Nat_Paper_23_EndofLife.pdf og Australiens Alzheimerforenings baggrundspapir til guiden: https://www.dementia.org.au/files/20120328-REP-DiscussionPaper4.pdf
   
 • Christiansen, Karen. Gruppeforløb gavner patienter med Alzheimer. Sygeplejersken 4. 2014. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2014-4/gruppeforloeb-gavner-patienter-med-alzheimer
   
 • Demensalliancen (2014) Pårørendeguide. Kan downloades: https://www.demensalliancen.dk/paaroerendeguide/
   
 • Iversholt, Lene (2005) Tidlig demens, liv og læring - demensskole for tidligt diagnosticerede demensramte: samtaler og læreprocesser. Rådgivnings- og kontaktcenteret Kallerupvej, Odense Kommune. Fyn: CVU Fyn.
   
 • Lyngby-Taarbæk Kommune (2017) Demens: Rød tråd skaber ro. Magasinet pleje, 17.02.2017
   
 • Roskilde Kommune (2016-2017) pårørendeberetninger om at deltage i pårørendekurser: http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/hvornaar-kan-min-far-ikke-laengere-kende-mig (2017) og http://www.etf.dk/ergoterapeuten/demens-undervisning-skal-stoette-paaroerende (2016) og https://godtduspoer.dk/personlige-historier/soeskende-fik-hjaelp-stoette-deres-far-gennem-paaroerende-kursus/
   
 • Sundheds- og Ældreministeriet (2017). Den Nationale Demenshandlingsplan – Et trygt og værdigt liv med demens. https://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Demenshandlingsplan-final-jan-2025.aspx
   
 • Sundhedsstyrelsen (2015). Beskrivelse af målgruppen pårørende, forskningsoversigt om forskellige interventionstypers effekt på pårørende samt en række praksiseksempler vedrørende kommunale pårørendeindsatser: https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-paaroerende
   
 • Ældresagen (2018). Pårørendeguide – en stifinder for pårørende til personer med demens. Kan downloades fra Ældresagens hjemmeside https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/langeskov-munkebo/om-lokalafdelingen/fokus-s-paa-s-demens/viden-s-om-s-demen
Senest opdateret: 17. januar 2019