Til forsiden

Viden og metoder

Se hvilken forskning, praksiseksempler og undervisningskoncepter, som Værktøjskassen har ladet sig inspirere af i udviklingsarbejdet af materialerne til henholdsvis mennesker med demens og pårørende. 

Mennesker med demens

Værktøjskassen har udviklet fire konkrete muligheder for målrettet og sammenhængende indsatser til mennesker med demens i tidlig til moderat stadie afhængigt at deres individuelle behov for viden og støtte igennem sygdomsforløbet.

Der er udviklet forskellige materialer og værktøjer til afholdelse af foredrag, kurser, gruppesamtaler og individuelle samtaler.

Fælles er, at indsatserne ledes og udføres af fagprofessionelle, f.eks. læge, demenskoordinator, psykolog, sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut.

De fire indsatser:

 1. Individuel samtale ved hjælp af Samtalehjulet og tilhørende hjælpekort
 2. Foredragsrække om tiden lige efter diagnosen
 3. Kursus til mennesker med demens sammen med pårørende
 4. Samtalegrupper til mennesker med demens

Der er udviklet en manual til hver af de fire indsatsområder. I manualerne findes en udførlig litteraturliste, som ligger til grund for indholdet og metoden i samtalerne og undervisningen.

Værktøjskassen har bl.a. været inspireret af følgende forskning og undervisningskoncepter:

 • DAISY projektet– Demensguiden og Rådgivningsmodellen
 • Livet med demens – et kursusforløb
 • Esbjerg Modellen - Model for Koordination med Borgeren i Centrum

Se inspirationsmateriale

Pårørende

Værktøjskassen har udviklet seks konkrete muligheder for målrettet og sammenhængende til pårørende afhængigt af deres forskellige ønsker og behov for viden i gennem deres nærtståendes sygdomsforløb. Der er udviklet forskellige materialer og værktøjer til afholdelse af foredrag, kurser og samtalegrupper.

Fælles er, at indsatserne ledes og udføres af fagprofessionelle, f.eks. læge, demenskoordinator, psykolog, sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut.

De seks indsatser:

 1. Foredragsrække om tiden lige efter diagnosen
 2. Kursus til mennesker med demens sammen med pårørende
 3. Kursus for pårørende – i eget hjem
 4. Kursus for pårørende – i plejebolig
 5. Kursus for pårørende – den sidste tid og tiden efter
 6. Samtalegrupper for pårørende

Der er udviklet en manual til hver af de seks indsatsområder. I manualerne findes en udførlig litteraturliste, som ligger til grund for indholdet og metoden i samtalerne og undervisningen.

Værktøjskassen har bl.a. været inspireret af følgende forskning og undervisningskoncepter:

 • DAISY projektet - Demensguiden og Rådgivningsmodellen
 • Livet med demens – et kursusforløb
 • Samvær med mennesker med demens – et kursusforløb for pårørende
 • START programmet – (STrAtegies for RelaTives) – et kursusforløb for pårørende

Se inspirationsmateriale 

Senest opdateret: 15. maj 2019