Til forsiden

Pårørende til mennesker med demens

Pårørende til mennesker med demens er en af Værktøjskassens målgrupper. Læs her om, hvad der gør, at pårørende til personer med demens har behov for rådgivning, undervisning og støtte.  

Vi er alle pårørende

Vi mennesker har mange fælles livsvilkår. Et af dem er, at vi alle er pårørende. Når mennesker - som står os nært - bliver alvorligt syge, bliver vi følelsesmæssigt påvirkede. Nærtståendes lykke og ulykke kan give anledning til vores egen oplevelse af lykke eller ulykkelighed. 

Læs mere i hæftet ’Psykologiske reaktioner og udfordringer’

Pårørende til mennesker med demens har ofte en fremtrædende rolle i sygdomsforløbet i forhold til at støtte, vejlede og hjælpe mennesker med demens, så deres hverdagsliv kan fungere tilfredsstillende.

Der findes ingen sikre tal for, hvor mange personer der er pårørende til mennesker med en demenssygdom.

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens lever ca. 90.000 mennesker med en demenssygdom i Danmark, og man skønner, at ca. 400.000 er nære pårørende til en person med demens.

Da antallet af mennesker med demens vokser, vil antallet af pårørende formentligt også stige.

Læs mere:

 

Senest opdateret: 28. marts 2019