Til forsiden

Målgrupper: Mennesker med demens

Mennesker med demens er en af Værktøjskassens målgrupper. Her kan du læse om, hvad der gør, at personer med let til moderat demens har behov for rådgivning, undervisning og støtte. 

Personer med let til moderat demens er forskellige. Det gælder både med hensyn til alder, køn, personlighed, livserfaringer og uddannelse. 

Demenssygdommen påvirker i varierende grad den enkelte persons sygdomsindsigt og evne til at få opfyldt socialpsykologiske behov samt evne til at indgå i socialt samspil. Personer med let til moderat demens har også forskellig grad af motivation for at få viden og for at deltage på fx et kursus om livet med demens eller i en samtalegruppe.

Forskning har vist, at personer med demens og deres pårørende lettere kan håndtere sygdommen, hvis de får rådgivning og støtte tidligt i forløbet. For at håndtere en demenssygdom og de forandringer sygdommen medfører, har de fleste brug for viden og gode råd og for menneskelig og professionel støtte til at bearbejde situationen.

Generelt ved vi, at mennesker med let til moderat demens, har behov for at: 

  • Forstå demens, erkende sygdommen og finde ny mening 
  • Støtte til problemløsning
  • Erfaringsudveksling med ligestillede, nyt netværk
  • Bevare aktiviteter, relationer og sundhed
  • Tage stilling til fremtiden 

Læs mere: 

Nøgletal om demens:

På baggrund af internationale befolkningsundersøgelser anslår man, at ca. 89.000 personer lever med en med en demenssygdom i Danmark. Flere end 200 sygdomme kan medføre demens eller kognitiv svækkelse. Forekomsten af demens øges kraftigt med alderen, men nogle demenssygdomme kan forekomme helt ned i 40-års alderen. I 2016 blev ca. 6.000 personer registreret med en demensdiagnose. Der findes ikke tal på, hvor mange af de nydiagnosticerede, som har demens i ’let til moderat’ grad. 

Se mere om fordeling af demenssygdomme, forekomst af demens i Danmark samt estimater for antal ældre med demens i regioner og kommuner her: 

Tal og statistik om demens 

Senest opdateret: 15. maj 2019