Til forsiden

Demensværktøjskassens værdier

Læs her om de værdier og antagelser, der ligger til grund for "Værktøjskassen - støtte til et liv med demens".  

Værktøjskassen - støtte til et liv med demens tager afsæt i National Demenshandlingsplan 2025. I indledningen til demenshandlingsplanen står:

"En grundlæggende forudsætning for at kunne leve et godt liv med en demenssygdom er, at mennesket med demens mødes med forståelse og ses som et helt menneske med egne ønsker og behov – også selvom det ikke altid er muligt at udtrykke disse. For selvom hukommelsen svigter og minderne – og med tiden også sproget – forsvinder, så betyder det ikke, at mennesket bag sygdommen er forsvundet. ”Jeg er Jens med demens, men jeg er også Jens imens”. Citatet af Jens rammer meget præcist ind i de værdier, som skal ligge til grund for den måde, vi som samfund skal møde mennesker med demens og deres pårørende på. Værdier, som tager udgangspunkt i, at vi skal se forskelligheden i både sygdommen og i mennesket bag sygdommen, og at den enkelte og dennes pårørende skal mødes med en individuel tilgang ud fra der, hvor de er."

Værktøjskassen tager grundlæggende afsæt i ovenstående. Undervejs i udviklingen af værktøjskassen har personer med demens, pårørende og fagpersoner samstemmende formuleret Værktøjskassens værdier og grundantagelser.  


Værktøjskassen grundlæggende værdier:

Personcentreret rådgivning, oplysning og støtte 
Al rådgivning, oplysning og støtte skal tage udgangspunkt i, hvem det enkelte menneske er, det liv personen har levet, de værdier han/hun lever efter og de ting, der er vigtige for vedkommende.

Åbenhed
Åbenhed er vigtigt - demens er noget vi taler om.

Tidlig rådgivning
Rådgivning tidligt i forløbet giver mulighed for at tage stilling til fremtiden.

Rette viden og støtte til rette tid fører til handling 
En grundlæggende forudsætning for at kunne leve et godt liv med demens er åbenhed om sin sygdom. Når man er åben om sin sygdom og handicap, har man større mulighed for at bevare gode relationer med familie og venner samt få forståelse, støtte og opbakning. Åbenhed om sygdommen og dens konsekvenser giver desuden den enkelte person og familie mulighed for at tale om situationen her og nu og om fremtiden. At få individuel tilpasset viden om sygdommen og dens konsekvenser og om hjælpemuligheder efterhånden som sygdommen udvikler sig, er en vigtig forudsætning for, at den enkelte kan håndtere de problemer, som han/hun og familien oplever i hverdagen. 

Aktiv og meningsfuld tilværelse er mulig trods demens
Mange familier oplever, at det er muligt at opretholde en god, aktiv og meningsfuld tilværelse, selvom sygdommen vender op og ned på det hele. Samtaler om sygdommen og dens konsekvenser giver mulighed for at handle på udfordringerne og at få støtte til at bevare de gode ting i livet på trods af sygdommen.

Der er også byrder, der skal bæres
Det kan lindre det følelsesmæssige kaos at tale om sin demenssygdom og få sat ord på sine frustrationer. Det samme gælder for pårørende til personer med demens. At bearbejde det følelsesmæssige kaos sammen med ligestillede, og at udveksle erfaringer om livet med demens med andre i samme situation, kan for nogle være afgørende for at få et godt liv med demens og kan betyde at man får et nyt socialt netværk.

Tidlig og systematisk indsats og opfølgning - den røde tråd
Tidlig og systematisk indsats og opfølgning kan give personer med demens og deres pårørende de rette tilbud og en oplevelse af den røde tråd og dermed tryghed.

  • Forskning har vist, at rådgivning og støtte til personer med en demensdiagnose og deres pårørende tidligt i forløbet gør det lettere at håndtere sygdommen.

  • Ifølge Demenshandleplan 2025 skal flere have tilbudt udredning for mistanke om demens tidligere i forløbet, altså i tidlig fase.

  • Systematisk opfølgning efter diagnosen fx igennem samtaler med kommunens demenskoordinator, kan betyde, at flere får det rette tilbud om åbne samtaler, foredrag, kurser og samtalegrupper og at tilbuddet gives på rette tidspunkt. Der kan undervejs i sygdomsforløbet være ændringer i behov for viden og støtte. Derfor skal der løbende tages stilling til behovet for støtte og viden.  

  • Se diagram, der viser, hvordan regelmæssig opfølgning kan føre til rette tilbud om rådgivning, undervisning eller samtalegruppe på rette tidspunkt.  

Faglighed er vigtigt
Der er evidens for, at det kræver demensfaglig viden og indsigt for at kunne rådgive, undervise og støtte personer med demens og pårørende, der ofte står i en sårbar situation. 

Senest opdateret: 06. november 2019