Til forsiden

Om værktøjskassen

'Værktøjskassen – støtte til et liv med demens' udspringer af initiativ 11 i National Demenshandlingsplan 2025, hvor Nationalt Videnscenter for Demens har fået til opgave af Sundheds- og Ældreministeriet at udvikle og udbrede nationale værktøjer til samtale, patient- og pårørendekurser og samtalegrupper om livet med demens. 
20190304TB_NVD_15_web.png

Værktøjskassen er udviklet i samarbejde med mennesker med demens, pårørende kommunale netværksambassadører og fageksperter. I 2018 er Værktøjskassen blevet afprøvet i syv kommuner og på en hukommelsesklinik og efterfølgende tilpasset ud fra erfaringerne fra pilotafprøvningen. 

Læs mere om bagrund og udviklingsproces for Værktøjskassen her: