Til forsiden

Om værktøjskassen

Værktøjskassen – støtte til et liv med demens udspringer af initiativ 11 i National Demenshandlingsplan 2025, hvor Nationalt Videnscenter for Demens har fået til opgave af Sundheds- og Ældreministeriet at udvikle og udbrede nationale værktøjer til samtale, patient- og pårørendekurser og samtalegrupper om livet med demens. 
Værktøjskasser_1200x800.png

Værktøjskassen skal sikre og understøtte:

 • En systematisk planlægning og organisering af den rådgivning, undervisning og støtte, som kommuner, regioner og frivillige organisationer tilbyder mennesker med demens og pårørende. Dvs.:
  • Det skal være muligt at foretage tilpasning, der tager afsæt i lokale behov
  • Større ensartethed i kvaliteten uanset hvor man bor
  • Let at tilpasse til aktuel praksis og målgruppens behov
 • Høj kvalitet i den individuelle samtale, kurser og gruppeforløb. Ddvs.:
  • Skal være muligt at målrette til alle sygdomme i alle faser
 • At rådgivning og undervisning er målrettet den enkelte
  • Der skal være mulighed for individuel tilpasning
 • At rådgivere, undervisere og gruppeledere har de nødvendige kompetencer.
 • At rådgivning og undervisning af mennesker med demens og pårørende foregår i et tværsektorielt samarbejde.

Nationalt Videnscenter for Demens har udviklet værktøjskassen i samarbejde med mennesker med demens, kommunale netværksambassadører, pårørende og andre fageksperter. 

I 2018 er Værktøjskassen blevet afprøvet i syv kommuner og på en hukommelsesklinik og efterfølgende tilpasset ud fra erfaringerne fra pilotafprøvningen.