Til forsiden

Tillægsmoduler: Den sidste tid og tiden efter

Her kan du hente undervisningsmaterialer og -manualer til to tillægsmoduler om den sidste tid og tiden efter. Modulerne fungerer som et supplement til de øvrige pårørendekurser.

Manual_den-sidste-tid_2019_forside_200px.png

Manual til underviseren

Manualen "Den sidste tid og tiden efter" indeholder to undervisningsmoduler – et om den sidste tid og livets afslutning og et om tiden efter dødsfaldet, hvor pårørende skal leve med sorgen og prøve at finde ny mening og nyt indhold i livet. Kurset fungerer som et supplement til de øvrige pårørendekurser. 

I manualen finder du en beskrivelse af kursets formål, rammer og indhold. Du kan også læse om den pædagogiske tilgang, som ligger til grund for kurset samt de krav og kompetencer, som kurset stiller til dig som underviser. 

Undervisningen består af to moduler á to timers varighed. Det anbefales, at deltagerantallet er maks. otte personer af hensyn til muligheden for dialog og spørgsmål.

Modul 1: 

  1. Velkomst, introduktion til kursusforløbet og præsentationsrunde. 
  2. Hvad sker der i den sidste tid hos mennesker med demens?
  3. Hvordan lindrer man smerter og ubehagelige symptomer hos døende?
  4. Hvad kan jeg gøre som pårørende?

Modul 2:

  1. Følelser når afskeden nærmer sig.
  2. Sorgen og savnet.
  3. At komme på fode igen.
  4. At mestre livet alene.

MANUAL: Tillægsmoduler: Den sidste tid og tiden efter (pdf)


Hæfter til pårørende 

haefter_forsider.png

Når du skal handle på en anden persons vegne (pdf)
En guide til pårørende til mennesker med demens.

Livet med demens i eget hjem (pdf) 
En guide til pårørende om love, regler og muligheder for støtte og hjælp. 

Livet med demens i plejebolig (pdf)
En guide til pårørende om love, regler og muligheder for støtte og hjælp. 

Psykologiske udfordringer og reaktioner (pdf) 
Til pårørende til mennesker med demens.

Når kommunikationen svigter (pdf)   
Inspiration og gode råd til pårørende til mennesker med demens.


PowerPoints

Her finder du PowerPoints-præsentationer til brug i undervisningen:

I undervisningsmanualerne kan du se forslag til, hvornår og hvordan PowerPoints kan anvendes i undervisningen. Du kan frit downloade PowerPoints og efterfølgende redigere i dem, så de tilpasses jeres lokale forhold.


Find flere materialer og hjælpeværktøjer på siden Kom godt i gang

 

Senest opdateret: 27. maj 2020