Til forsiden

Samtalegrupper for pårørende

Her kan du finde manual til planlægning og gennemførsel af samtalegrupper for pårørende til personer med demens.  

MANUAL: Samtalegrupper for pårørende til mennesker med demens (pdf)

Manual_pårørendegrupper_2019_forside_200px.png

Grupper kan udformes på mange måder. I denne manual skitseres tre forskellige grupper med hver deres formål og målgruppe: sorg- og krisegruppe, pårørendegruppe og netværksgruppe.

I manualen finder du en beskrivelse af samtalegruppernes formål, rammer og indhold. Du kan også læse om den pædagogiske tilgang, som ligger bag samt de krav og kompetencer, der anbefales for gruppeledere. 

Målgruppen er samlet set pårørende, der primært har behov for at mindske følelsen af ensomhed og som slås med følelsesmæssige problematikker i forhold til deres ændrede livsvilkår.

Samtalegrupperne søger primært at:

  • Støtte pårørende til erkendelse/accept af sygdom, forandret livssituation og bearbejdning af tab og sorg.
  • Give støtte til mestring og mulighed for at udveksle erfaringer om de forskellige aspekter af livet som omsorgsgiver med ligesindede (hjælp til selvhjælp) samt at opbygge sociale relationer.
  • Give mulighed for at møde ligestillede i socialt fællesskab med fælles aktiviteter/oplevelser og samvær.

Manualen indeholder baggrundsviden om pårørende og deres forskellige behov og evidens om effekten af interventioner målrettet pårørende. Manualen beskriver de tre former for gruppetilbud, de tilhørende metodemæssige overvejelser og kompetencer og kommer med forslag til, hvordan grupperne kan afvikles. 

MANUAL: Samtalegrupper for pårørende til mennesker med demens (pdf)

Dilemmakort

I pårørendegrupper kan man benytte dilemmakort til at igangsætte dialog. Kortene kan fx bruges på følgende måde:

  • Læg dilemmakortene med temasiden opad.
  • Lad de pårørende vælge de kort, som de finder mest interessante at tale om.
  • Gruppelederen læser kortet op og beder gruppen diskutere, hvordan de hver især tackler dilemmaet derhjemme.

Denne metode kan være god, hvis det er svært for de pårørende i gruppen at tale med hinanden, eller hvis der er en del stilhed. Kortene indeholder tænkte eksempler og kommer derfor ikke så tæt på, som hvis man skal komme med personlige dilemma. Det giver gruppemedlemmerne mulighed for at vælge noget at tale om, som de måske ikke selv tør bringe på banen.

Læs mere om brugen af dilemmakort i manualen.

Download dilemmakortene her.

Strukturkort

Følgende strukturkort kan bruges, når gruppelederen skal forklare mødets forløb og afstemme forventninger med gruppen: 

1. Kontrakt-fasen
2. Detektiv-fasen
3. Opdagelses-fasen
4. Hvad nu hvis-fasen
5. Komme hjem-fasen
6. Evaluerings-fasen

Gruppelederen kan også vende et kort i løbet af gruppeprocessen og dermed synliggøre, hvor i samtalen man befinder sig. På den måde vil gruppen bruge den nødvendige tid på refleksion og ikke ende i en løsningsfase for hurtigt.

Strukturkortene er udformet frit efter det systemiske spørgehjul af Karl Tomm (Borgmann 2010).

Forslag til spørgsmål, der kan stilles i de seks faser findes i manualen.

Download strukturkortene her.


Find flere materialer og hjælpeværktøjer på siden Kom godt i gang
 

Senest opdateret: 13. maj 2020