Til forsiden

Pårørendekursus: Livet med demens i plejebolig

Her kan du hente undervisningsmateriale og -manual til kurset Livet med demens i plejebolig. Kurset er målrettet voksne pårørende til personer med demens, der bor i plejebolig. 
 

Manual til underviseren

Manual_Livet-med-demens-i-plejebolig_2019_forside_200px.png

I manualen finder du en beskrivelse af kursets formål, rammer og indhold. Du kan også læse om den pædagogiske tilgang, som ligger bag kurset samt de krav og kompetencer, som kurset stiller til dig som underviser. 

Pårørendekurset "Livet med demens i plejebolig" består af fem moduler á to timers varighed. Det anbefales, at deltagerantallet er maks. 14 pårørende af hensyn til mulighederne for dialog og spørgsmål til underviserne. Modulerne skal ikke nødvendigvis tages i en bestemt rækkefølge og kan udbydes af flere omgange i løbet af året afhængigt af efterspørgsel og behov.

Modulerne er:

  1. Velkommen til plejecentret
  2. Viden om demens
  3. At se det hele menneske
  4. Nye måder at være sammen på
  5. At være pårørende  

MANUAL: Livet med demens i plejebolig (pdf) 


PowerPoints

Her kan du hente PowerPoint-præsentationer til brug i undervisningen.

I undervisningsmanualen kan du se forslag til, hvornår og hvordan PowerPoints kan anvendes i undervisningen. Du kan frit downloade PowerPoint-præsentationerne og efterfølgende redigere i dem, så de tilpasses jeres lokale forhold.


Film

Her finder filmklip til brug i kurset Livet med demens i plejebolig.

Filmklippene findes også i PowerPoint-materialet. I undervisningsmanualen kan du se forslag til, hvornår og hvordan hver film kan anvendes i undervisningen. 


Hæfter til pårørende 

haefter_forsider.png

Når du skal handle på en anden persons vegne (pdf)
En guide til pårørende til mennesker med demens.

Livet med demens i eget hjem (pdf) 
En guide til pårørende om love, regler og muligheder for støtte og hjælp. 

Livet med demens i plejebolig (pdf)
En guide til pårørende om love, regler og muligheder for støtte og hjælp. 

Psykologiske udfordringer og reaktioner (pdf) 
Til pårørende til mennesker med demens.

Når kommunikationen svigter (pdf)   
Inspiration og gode råd til pårørende til mennesker med demens.


Øvelsesark 

Her finder du alle øvelsesark til brug i undervisningen på kurset Livet med demens i plejebolig. I undervisningsmanualen kan du se forslag til, hvornår og hvordan øvelsesarkene kan anvendes i undervisningen. Øvelsesarkene er oplistet i kronologisk rækkefølge svarende til modulerne.

Du kan gratis downloade øvelsesarkene her:

Modul 1:

Modul 2:

Modul 3:

Modul 4:

Modul 5:

Du kan downloade alle øvelsesark til kurset "Livet med demens i plejebolig" i en samlet pdf her.


Fakta-ark 

Her kan du finde relevante fakta-ark, som du kan dele ud til deltagerne. I manualerne kan du se forslag til, hvornår og hvilke fakta-ark du kan anvende i undervisningen.

Dag 2: 

På Nationalt Videnscenter for Demens findes flere fakta-ark, som frit kan downloades og udleveres til mennesker med demens og pårørende. Nogle af fakta-arkene er oversat til andre sprog. Se alle fakta-ark på videnscenterfordemens.dk.


Find flere materialer og hjælpeværktøjer på siden Kom godt i gang
 

Senest opdateret: 27. maj 2020