Til forsiden

Tiden i plejebolig

Her kan du finde manualer, undervisningsmaterialer og samtalegrupper målrettet tiden i plejebolig. Du kan anvende materialerne til at undervise og rådgive voksne pårørende til personer med demens, der bor i plejebolig. 
Tiden i plejebolig_COLOURBOX28855467.jpg

Her kan du danne dig et overblik over indhold og materialer til Tiden i plejebolig. Materialerne kan downloades gratis eller købes i vores webshop. Du kan downloade og redigere i PowerPoint-præsentationerne, så de tilpasses til målgruppen og til din kommune.

Pårørendekursus: Livet med demens i plejebolig

Formålet med kurset er at give pårørende større viden om demens og om, hvordan de kan fremme positivt samvær og kommunikationen med mennesker med demens i svær grad. Desuden kan pårørende på kurset få redskaber og strategier til at mestre deres situation som pårørende.

Materialer: Manual, PowerPoints, film, fakta-ark, øvelsesark og hæfter

Læs mere: Pårørendekursus: Livet med demens i plejebolig


Tillægsmodul: Den sidste tid og tiden efter

Pårørendekurset "Den sidste tid og tiden efter" indeholder forslag til to undervisningsmoduler. Et om den sidste tid og livets afslutning og et om tiden efter dødsfaldet, hvor den/de pårørende skal leve med sorgen og prøve at finde ny mening og nyt indhold i livet.

Materialer: Manual, PowerPoints, film, fakta-ark, øvelsesark og hæfter

Læs mere: Tillægsmodul: Den sidste tid og tiden efter


Samtalegrupper for pårørende

Formålet med samtalegrupper er, at pårørende får mulighed for at indgå i et fællesskab med andre i samme situation, hvor de kan dele tanker, følelser og erfaringer om de forskellige aspekter af livet med demens. En  samtalegruppe giver mulighed for at styrke deltagernes mestringsevne og handlekompetencer i forhold til egen sundhed, livskvalitet og det at være pårørende til en nærtstående med demens.

Der skelnes mellem tre forskellige samtalegrupper med hvert deres formål og målgruppe: sorg- og krisegruppe, pårørendegruppe og netværksgruppe.

Materialer: Manual, dilemmakort, strukturkort

Læs mere: Samtalegrupper for pårørende
 

Senest opdateret: 28. maj 2020