Til forsiden

Samtalehjulet – version demens

Her kan du læse og finde materiale om Samtalehjulet – version demens. Manualen beskriver, hvordan man som fagperson i praksis kan anvende samtalehjulet til samtaler med personer med let til moderat demens. 
Samtalehjul_samlet saet_200px.png

Samtalehjulet – version demens er et understøttende samtaleværktøj, der består af et hjul inddelt i fire emner med tilhørende hjælpekort. Som fagperson kan man bruge redskaberne til at sætte rammen for en involverende og meningsfuld dialog med personen med demens, hvor omdrejningspunktet er borgerens liv, personlige værdier, interesser og ønsker. 

Til værktøjet hører en manual, samtalehjul, hjælpekort og betydningsark samt en pixibog med ICF-koder.

Værktøjet kan anvendes både til at lære borgeren og de pårørende at kende og til opfølgning, efterhånden som sygdommen udvikler sig. 

Samtalehjulet – version demens bygger på evidens og erfaringer fra DAISY-rådgivningsmodellen, Esbjerg-modellen og Tom Kitwoods forståelse af demens og personcentrerede tilgang til personer med demens. Det kan du læse mere om her.

 

Manual til underviseren

MANUAL: Samtalehjulet - version demens (pdf)
Vejledning til fagpersoner om, hvordan Samtalehjulet kan anvendes i praksis. 

Samtalehjul med hjælpekort og betydningsark

Samtalehjulet (pdf) 
Samtalehjulet er inddelt med et centrum og fire temaer. Print Samtalehjulet i A3. 

Hjælpekort til Samtalehjulet (pdf)
Hjælpekortene er udviklet til Samtalehjulet, men kan også bruges i fx gruppearbejde og dialoger i undervisningen. 

Vejledning til hjælpekort (pdf)
I denne vejledning kan se en oversigt over hjælpekortene og de tilhørende ICF-koder og definitioner.  

Betydningsark (pdf) 
Dette skema kan bruges til at hjælpe personen med demens med at afgøre vigtigheden af de enkelte hjælpekort. 


Find flere materialer og hjælpeværktøjer på siden Kom godt i gang

 

Senest opdateret: 13. maj 2020