Til forsiden

Film: Tiden efter diagnosen

Her finder du en oversigt over filmklip til brug i foredragsrækken og kurset Livet med demens. Filmklippene findes også i PowerPoint-materialet. I undervisningsmanualen kan du se forslag til, hvornår og hvordan hver film kan anvendes i undervisningen.  

Foredrag: Diagnosen og tiden efter – modul 1

Viden om demens – Nationalt Videnscenter for demens
– fakta om demens

Hvordan påvirker Alzheimers hjernen? Interview med overlæge og professor Steen Hasselbalch fra Hukommelsesklinikken ved Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.


Foredrag: Diagnosen og tiden efter – modul 2

Mit liv med demens
– interview med Preben og Bodil

Preben og Bodil fortæller om deres liv før sygdommen og om de vanskeligheder, de oplever i hverdagen med demens samt forandringer i forhold til familien.


Gode råd – Varde Kommune
– interview med ægtefælle

En ægtefælle fortæller, hvad venner og bekendte kan gøre for at hjælpe pårørende.


Et aktivt liv med demens 
– interview med Grethe og barnebarnet Sidsel samt veninderne Ellen og Jette 

De fortæller om, at opretholde en aktiv hverdag på trods af demenssygdom.


Livet med demens  pårørende beretter
– Interview med pårørende Tove, Carina, Anne-Cathrin

Pårørende taler om, hvordan personen med demens og rollerne i familien har forandret sig. De fortæller om betydningen af accept, om at tage vare på egne behov og om at håndtere den nye situation.


Kursus: Livet med demens – modul 1

Viden om demens – Alzheimerforeningen
– fakta om demens

Demensfaglig rådgiver Else Hansen giver et indblik i demenssygdomme og hvilke funktionsevner, der påvirkes, når man lider af demens.


Kursus: Livet med demens – modul 2

Mit liv med demens
– interview med Preben og Bodil

Preben og Bodil fortæller om deres liv før sygdommen og om de vanskeligheder, de oplever i hverdagen med demens samt forandringer i forhold til familien.


Grib om livet: Stedet – et åndehul for yngre

Stedet på Frederiksberg. Et åndehul, hvor særligt yngre personer med demens nyder godt af at komme.


Kursus: Livet med demens – modul 3

Undgå at irettesætte – Alzheimerforeningen

En datter giver et godt råd.


Kursus: Livet med demens – modul 4

Grib om livet: De forbudte følelser


Grib om livet: Demens i dagligdagen

Pårørende fortæller om, hvordan det opleves, når rollerne ændrer sig på grund af demenssygdommen.


Grib om livet: Hvordan får jeg støtte i dagligdagen?


Husk også dit eget liv – Alzheimerforeningen


Bevar kontakten – Alzheimerforeningen


Tal åbent om demens – Alzheimerforeningen


Søg viden om demens – Alzheimerforeningen


Kursus: Livet med demens – modul 5

Demenscafe hos ældresagen
- Interview med brugere af Demenscafe

Brugere og frivillige fortæller om udbyttet af at komme i en Demenscafe


Daghjem for hjemmeboende borgere med demens
- Interview med fagprofessionelle

Britta Lund, daglig leder af daghjemmet Egehuset i Vordingborg Kommune, og Steen Hasselbalch, overlæge og professor fra Hukommelsesklinikken ved Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet, fortæller om betydningen af, at mennesker med demens holder sig i gang ved at deltage i sociale og meningsfulde aktiviteter.


Erindringslejlighed i Den Gamle By
- Interview med afdelingsleder og Museumsleder Henning Lindberg

Lindberg fra Den Gamle By i Aarhus fortæller om ideen bag Erindringslejligheden og hvilken positiv betydning det har for mennesker med demens at genopleve minder og en tid i deres liv, som har haft stor betydning for dem.


 

Senest opdateret: 30. april 2020