Til forsiden

Tiden efter diagnosen

Her kan du finde manualer, undervisningsmaterialer, samtaleværktøj og vejledning til gruppeforløb, der er målrettet tiden lige efter en demensdiagnose. Du kan anvende materialerne til at undervise og rådgive personer, der har fået en demensdiagnose inden for de seneste 6 måneder, og voksne pårørende.     
20190304TB_NVD_11_web.png

Her kan du danne dig et overblik over indhold og materialer til Tiden efter diagnosen. Materialerne kan downloades gratis eller købes i vores webshop. Du kan downloade og redigere i PowerPoints, så de tilpasses til din kommune.

Foredragsrække: Diagnosen og tiden efter

Formålet med foredragsrækken er at give personer med demens og deres pårørende grundlæggende viden om demens, så de kan begynde at mestre de forskellige følger af diagnosen, tage stilling til fremtiden og søge hjælp på et informeret grundlag. 

Materialer: Manual, PowerPoints, film, fakta-ark og hæfter.

Læs mere: Foredragsrække: Diagnosen og tiden efter


Samtalehjul med hjælpekort og betydningsark

Samtalehjulet – version demens er et understøttende samtaleværktøj, som fagpersoner kan bruge til at sætte rammen for en involverende og meningsfuld dialog med personer med let til moderat demens og deres pårørende.

Materialer: Manual, vejledning til hjælpekort, samtalehjul med hjælpekort og betydningsark.

Læs mere: Samtalehjulet – version demens


Kursus for personer med demens og pårørende: Livet med demens

Formålet med kurset er, at personer med demens og deres pårørende får indsigt i demenssygdommen og de udfordringer, den medfører. Kurset giver mulighed for at indgå i et fællesskab og udveksle erfaringer. Det sociale samspil i gruppen skal medvirke til at øge mestringen af de nye livsvilkår og modvirke isolation.

Materialer: Manual, PowerPoints, film, fakta-ark, øvelsesark, hjælpekort og hæfter.

Læs mere: Kursus: Livet med demens


Samtalegrupper for mennesker med demens

Formålet med samtalegruppe er, at personer med demens har mulig for at indgå i et fællesskab med andre i samme situation, hvor de kan dele tanker, følelser og yde støtte til hinanden. Samtalegrupper giver mulighed for at styrke deltagernes mestringsevne og handlekompetencer i forhold til at bevare en meningsfyldt hverdag længst muligt.

Materialer: Manual og samtalekort.

Læs mere: Samtalegrupper for mennesker med demens
 

Senest opdateret: 28. maj 2020