Til forsiden

Når du skal handle på en anden persons vegne

Dette hæfte indeholder information om, hvordan du som pårørende kan hjælpe, og hvordan du skal forholde dig, når du skal handle på din nærtståendes vegne.
Haefte_Naar-du-skal-handle_2019_forside_200px.png

At blive pårørende til et menneske med demens kan for de fleste være som at træde ind i en ny verden. Man står ofte uforberedt den dag, hvor man skal træffe vigtige beslutninger på en anden persons vegne.

Skal man handle på en andens vegne på lovlig vis, kræver det fuldmagt eller værgebeskikkelse. 

Hvis du ikke allerede ved, hvilke overvejelser din nærtstående har gjort sig om fremtiden, så er det måske nu, du skal tage samtalen med vedkommende. Det kan godt være, at din nærtstående ikke er parat til det, så gå forsigtigt frem.

Det er vigtigt at tage spørgsmålet om fuldmagt op, mens din nærtstående har handleevnen i behold. At kunne handle på baggrund af en fuldmagt gør det ikke kun lettere for dig, det giver også din nærtstående mulighed for at videreføre selvbestemmelsesretten efter, at han/ hun har mistet handleevnen.

I hæftet kan du læse om de muligheder, der findes for at handle på en anden persons vegne, samt hvad der i øvrigt er værd at overveje og handle på, mens personen med demens fortsat har handleevnen i behold.

Hent hæftet her

Når du skal handle på en anden persons vegne (pdf)

Senest opdateret: 26. maj 2020