Til forsiden

For pårørende

Som pårørende til et menneske med demens er du ikke alene. I din kommune kan du spørge efter kurser, vejledning, samtalegrupper og andre tiltag for pårørende. Som supplement til kommunens tilbud finder du her en række hæfter med gode råd og vejledning.
par_senior_1200px.jpg

Det er alvorligt at få stillet en demensdiagnose - og det vender op og ned på tilværelsen for både personen med demens og for de pårørende. Som pårørende er du ikke alene, og du kan få hjælp og støtte i din kommune.

Undervisning, støtte og vejledning for både personer med demens og pårørende er én af de initiativer, der er lagt vægt på i National Demenshandlingsplan 2025.

Et godt liv med demens 

Et godt liv med demens forudsætter, at personen med demens mødes med forståelse og ses som et helt menneske med egne ønsker og behov. Selvom hukommelsen svigter, og det med tiden bliver svært at udtrykke sig, betyder ikke, at mennesket bag sygdommen er forsvundet. Åbenhed om sygdommen og de belastninger og bekymringer, der følger med, giver dig bedre mulighed for at bevare relationer til venner og familie samt få forståelse, støtte og opbakning. 

Hæfter til pårørende

Her finder du en række hæfter med inspiration og vejledning om blandt andet kommunikation, livet med demens i egen bolig og i plejebolig, love og regler når skal handle på vegne af en anden samt psykologiske udfordringer og reaktioner.  

Hæfterne er udarbejdet til at blive brugt i pårørendekurser og samtalegrupper, men du kan også have glæde af hæfterne, selvom du ikke har været eller skal på kursus. 


Du kan også læse eller downloade forskelligefakta-ark om demens her.