Til forsiden

Manualer og materialer

Her kan du læse om Værktøjskassens indhold og finde manualer og undervisningsmaterialer, som du kan bruge, når du skal undervise og rådgive om demens.

Værktøjskassens indhold er inddelt i tre faser, som er tilpasset målgruppens behov. Tiden efter diagnosen er målrettet både mennesker med demens og pårørende. Tiden i hjemmet og Tiden i plejebolig er målrettet pårørende alene. Under hver fase kan du finde tilpassede manualer og undervisningsmaterialer som PowerPoint-præsentationer, hæfter, øvelsesark, samtalehjul, hjælpekort med mere. 

Tiden efter diagnosen

Tiden efter diagnosen er målrettet til både mennesker med demens og deres pårørende i den tidlige fase af sygdommen. Her kan du finde Samtalehjulet – version demens, foredragsrækken Diagnosen og tiden efter og kurset Livet med demens. Du kan også finde materialer til afholdelse af samtalegrupper for mennesker med demens.

Tiden i hjemmet

Under Tiden i hjemmet kan du læse om tilbud til pårørende til mennesker med demens, som bor i eget hjem. Her finder du kurset Livet med demens i eget hjem og samtalegruppen Mit liv som pårørende.

Tiden i plejebolig

Tiden i plejebolig er målrettet pårørende til mennesker med demens, der bor i plejebolig. Her finder du kurset Livet med demens i plejebolig og tillægskurset Den sidste tid og tiden efter. Også her finder du samtalegruppen Mit liv som pårørende.


Kom godt i gang

På siden Kom godt i gang finder du informationsfoldere, tjeklister, logbøger og evalueringsskemaer, som du kan bruge til at komme i gang med at bruge Værktøjskassen.