Til forsiden

Manualer og materialer

Her kan du læse om Værktøjskassens indhold og finde manualer og undervisningsmaterialer, som du som fagpersoner kan buge, når du skal undervise og rådgive om demens.

Værktøjskassens indhold er inddelt i tre faser, som er tilpasset målgruppens behov. Tiden efter diagnosen er målrettet både mennesker med demens og pårørende. Tiden i hjemmet og Tiden i plejebolig er målrettet pårørende alene. Under hver fase kan du finde tilpassede manualer og undervisningsmaterialer som PowerPoint-præsentationer, hæfter, øvelsesark, samtalehjul, hjælpekort med mere. 

Tiden efter diagnosen

Tiden efter diagnosen er målrettet til både mennesker med demens og deres pårørende. Her kan du læse om Samtalehjulet – version demen, om foredragsrækken Diagnosen og tiden efter og om kurset Livet med demens. Du kan også finde materialer til afholdelse af samtalegrupper for mennesker med demens.

Tiden i hjemmet

Under Tiden i hjemmet kan du læse om tilbud til pårørende til mennesker med demens, som bor i eget hjem. Her finder du kurset Livet med demens i eget hjem og samtalegruppen Mit liv som pårørende.

Tiden i plejebolig

Tiden i plejebolig er målrettet pårørende til mennesker med demens, der bor i plejebolig. Her kan du læse om kurset Livet med demens i plejebolig og om tillægskurset Den sidste tid og tiden efter. Også her finder du samtalegruppen Mit liv som pårørende.

Oversigt over Værktøjskassens indhold
 

  Tiden efter diagnosen Tiden i hjemmet Tiden i plejebolig
Målgruppe Mennesker med demens i tidlig fase af sygdommen og pårørende Pårørende til mennesker med demens, som bor i eget hjem Pårørende til mennesker med demens, som bor i plejebolig
Samtale Samtalehjulet – version demens
(til mennesker med demens)
   
Foredrag Diagnosen og tiden efter    
Kurser Livet med demens Livet med demens i eget hjem

Livet med demens i plejebolig

Den sidste tid og tiden efter

Grupper Tiden efter diagnosen
(til mennesker med demens)
Mit liv som pårørende Mit liv som pårørende


Kom godt i gang

Her finder du informationsfoldere, tjeklister, logbøger og evalueringsskemaer, som du kan bruge til at komme i gang med at bruge Værktøjskassen.