Til forsiden

Kursus: Livet med demens i plejebolig

Her kan du hente undervisningsmateriale og -manual til "Pårørendekursus om livet med demens i plejebolig". Kurset er målrettet voksne pårørende til personer med demens, der bor i plejebolig. 
 

Manual til underviseren

Manual_Livet-med-demens-i-plejebolig_2019_forside_200px.png

I manualen finder du en beskrivelse af kursets formål, rammer og indhold. Du kan også læse om den pædagogiske tilgang som ligger bag kurset samt de krav og kompetencer, som kurset stiller til dig som underviser. 

Pårørendekurset "Livet med i plejebolig" består af fem moduler á to timers varighed. Det anbefales, at deltagerantallet er maks. 14 pårørende af hensyn til mulighederne for dialog og spørgsmål til underviserne. Modulerne skal ikke nødvendigvis tages i en bestemt rækkefølge og kan udbydes af flere omgange i løbet af året afhængigt af efterspørgsel og behov.

Modulerne er:

  1. Velkommen til plejecentret
  2. Viden om demens
  3. At se det hele menneske
  4. Nye måder at være sammen på
  5. At være pårørende  

MANUAL: "Livet med demens i plejebolig" (pdf) 


Hæfter til pårørende 

haefter_forsider.png

Når du skal handle på en anden persons vegne (pdf)
En guide til pårørende til mennesker med demens.

Livet med demens i eget hjem (pdf) 
En guide til pårørende om love, regler og muligheder for støtte og hjælp. 

Livet med demens i plejebolig (pdf)
En guide til pårørende om love, regler og muligheder for støtte og hjælp. 

Psykologiske udfordringer og reaktioner (pdf) 
Til pårørende til mennesker med demens.

Når kommunikationen svigter (pdf)   
Inspiration og gode råd til pårørende til mennesker med demens.


Power point præsentationer

Her kan du hente power point præsentationer til brug i undervisningen.


Øvelsesark 

Hent relevante øvelsesark, som du kan bruge i undervisningen (i kronologisk rækkefølge svarende til modulerne):  

Download alle øvelsesark i en samlet pdf her.


Fakta-ark 

Hent relevante fakta-ark, som du kan dele ud til borgere og pårørende.

Dag 2: 


Film

Brug gerne denne film i din undervisning.


 

Senest opdateret: 18. oktober 2019