Til forsiden

Pårørendekursus om livet med demens i eget hjem

Her kan du hente undervisningsmateriale og -manual til "Pårørendekursus om livet med demens i eget hjem". Kurset er målrettet voksne pårørende til personer med demens, der bor i eget hjem. 
Manual_Livet-med-demens-i-eget-hjem_2019_forside_200px.png

Manual til underviseren

I manualen finder du en beskrivelse af kursets formål, rammer og indhold. Du kan også læse om den pædagogiske tilgang som ligger bag kurset samt de krav og kompetencer, som kurset stiller til dig som underviser. 

Kursusforløbet varer ca. tre måneder med mødefrekvens hver uge eller hver 14. dag. Kurset består af seks moduler á tre times varighed. Det anbefales, at deltagerantallet er 10-12 pårørende af hensyn til gruppedynamikken og undervisernes muligheder for at være nærværende i forhold til alle kursister. 

Kurset består af disse moduler:

  1. Viden om demens
  2. At se det hele menneske
  3. Hverdagsliv med demens
  4. Nye måder at være sammen på
  5. At være pårørende
  6. Plan for fremtiden 

MANUAL: "Pårørendekursus om livet med demens i eget hjem" (pdf)


Hæfter til pårørende 

haefter_forsider.png

Når du skal handle på en anden persons vegne (pdf)
En guide til pårørende til mennesker med demens.

Livet med demens i eget hjem (pdf) 
En guide til pårørende om love, regler og muligheder for støtte og hjælp. 

Livet med demens i plejebolig (pdf)
En guide til pårørende om love, regler og muligheder for støtte og hjælp. 

Psykologiske udfordringer og reaktioner (pdf) 
Til pårørende til mennesker med demens.

Når kommunikationen svigter (pdf)   
Inspiration og gode råd til pårørende til mennesker med demens.


Power point præsentationer

Her kan du hente power point præsentationer til brug i 'Pårørendekursus om livet med demens i eget hjem.":


Øvelsesark 

Hent relevante øvelsesark, som du kan bruge i undervisningen (i kronologisk rækkefølge svarende til modulerne): 

Download alle øvelsesark i en samlet pdf her.


Fakta-ark 

Hent relevante fakta-ark, som du kan dele ud til deltagerne.

Dag 1:

Dag 3:

Se alle fakta-ark på Videnscenterfordemens.dk 


 

Senest opdateret: 01. marts 2019