Til forsiden

Diagnosen og tiden efter

Her kan du finde manualer, undervisningsmaterialer, samtaleværktøj og vejledning til gruppeforløb, der er målrettet tiden lige efter en demensdiagnose. Du kan anvende materialerne til at undervise og rådgive personer, der har fået en demensdiagnose inden for de seneste 6 måneder og voksne pårørende.   

Foredragsrække - diagnosen og tiden efter

Formålet med foredragsrækken er at give personer med demens og deres pårørende grundlæggende viden om demens, så de kan begynde at mestre de forskellige følger af diagnosen, tage stilling til fremtiden og søge hjælp på et informeret grundlag.  

Samtalehjul med hjælpekort og betydningsark 

'Samtalehjulet - version demens' er et understøttende samtaleværktøj, som fagpersoner kan bruge til at sætte rammen for en involverende og meningsfuld dialog med personer med let til moderat demens og deres pårørende.

Kursus for personer med demens og pårørende: Livet med demens

Formålet med kurset er, at personer med demens og deres pårørende får indsigt i demenssygdommen og de udfordringer den medfører. Kurset giver mulighed for at indgå i et fællesskab og udveksle erfaringer. Det sociale samspil i gruppen skal medvirke til at øge mestringen af de nye livsvilkår og modvirke isoloation. 

Samtalegrupper for mennesker med demens 

Hent manual til planlægning og gennemførsel af samtalegrupper for mennesker med let til moderat demens.  

Film 

På denne side finder du film til undervisningsbrug. I manualerne finder du forslag til hvornår og hvordan, du kan bruge filmene i din undervisning. 

Senest opdateret: 12. marts 2020