Til forsiden

Pårørende til mennesker med demens

Pårørende til mennesker med demens er en af Værktøjskassens målgrupper. Her kan du læse om behovet for rådgivning, undervisning og støtte til pårørende. 
Haefte_Psykologiske-udfordringer_2019_forside_200px.png

Når man bliver pårørende

 

Når mennesker – som står os nært – bliver alvorligt syge, bliver vi følelsesmæssigt påvirkede. Nærtståendes lykke og ulykke kan give anledning til vores egen oplevelse af lykke eller ulykkelighed.

Pårørende til mennesker med demens er en bred målgruppe. Deres behov og livssituation kan være meget forskellige. De har ofte en fremtrædende rolle i sygdomsforløbet i forhold til at støtte, vejlede og hjælpe mennesker med demens, så deres hverdagsliv kan fungere tilfredsstillende.

Læs mere i hæftet ’Psykologiske udfordringer og reaktioner’

Nøgletal om pårørende

Der findes ingen sikre tal for, hvor mange personer der er pårørende til mennesker med en demenssygdom.
Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens lever ca. 87.000 mennesker med en demenssygdom (2020) i Danmark, og man skønner, at ca. 400.000 er nære pårørende til en person med demens.

Da antallet af mennesker med demens vokser, vil antallet af pårørende formentligt også stige.

Læs mere her:

Senest opdateret: 28. april 2020