Til forsiden

Mennesker med demens

Mennesker med demens er en af Værktøjskassens målgrupper. Her kan du læse om, behovet for rådgivning, undervisning og støtte hos personer med demens i let til moderat grad.


”Jeg er Jens med demens, men også Jens imens"

 


(Den nationale Demenshandlingsplan 2025)

Citatet om Jens afspejler det værdisæt, som skal ligge til grund for den måde, vi møder mennesker med demens på. Vi skal tage udgangspunkt i mennesket bag sygdommen og møde dem med en anerkendende tilgang.

Personer med demens er forskellige. Det gælder både med hensyn til diagnose, alder, køn, personlighed, livserfaringer, uddannelse og ressourcer. Derfor skal personer med demens mødes ud fra en individuel tilgang med tilpasset støtte og hjælp, så deres hverdagsliv kan fungere tilfredsstillende.

Nøgletal om demens

På baggrund af internationale befolkningsundersøgelser anslår man, at ca. 87.000 personer (2020) lever med en demenssygdom i Danmark. Flere end 200 sygdomme kan medføre demens eller kognitiv svækkelse. Forekomsten af demens øges kraftigt med alderen, men nogle demenssygdomme kan forekomme helt ned i 40-års alderen.

Hvert år registreres ca. 8.000 nye tilfælde af demens i de nationale registre. I 2018 blev ca. 9.200 nyhenviste patienter udredt i en demensudredningsenhed i hospitalssektoren. Der findes ikke tal på, hvor mange af de nydiagnosticerede, som har demens i ’let til moderat’ grad.

Se mere om fordeling af demenssygdomme, forekomst af demens i Danmark samt estimater for antal ældre med demens i regioner og kommuner her.

Læs mere her:

Senest opdateret: 29. april 2020