Til forsiden

Samtalehjulet – version demens

Her kan du læse om kompetenceprofilen for afholdelse af individuelle samtaler med Samtalehjulet – version demens. Fokus er på hvilke faglige og personlige kompetencer, der understøtter det bedst mulige udbytte og kvalitet af de individuelle samtaler med Samtalehjulet.

Afsnittet indledes med en kort beskrivelse af Samtalehjulet – version demens, hvilke fagpersoner, der typisk anvender Samtalehjulet – version demens, målgruppen for indsatsen og de faglige og personlige kompetencer, som understøtter brugen af samtaleværktøjet.

Om Samtalehjulet

Samtalehjulet – version demens er et understøttende samtaleværktøj, som fagpersoner kan bruge til at sætte rammen for en involverende og meningsfuld dialog med personer med let til moderat demens og deres pårørende.

Profil

Fagpersonerne er typisk en demenskoordinator eller demenskonsulent med faglig baggrund som sygeplejerske, ergo- eller fy¬sioterapeut, pædagog, socialrådgiver eller andre fagpersoner med tilsvarende viden og kompetencer

Målgruppe

Personer med let til moderat demens og pårørende.

Faglige kompetencer

Det kræver faglige kompetencer at anvende Samtalehjulet. Det er vigtigt, at du:

 • Har faglig viden og praksiserfaring indenfor demensfeltet.
 • Har kendskab til metoder og teorier, der anvendes i ’Samtalehjulet- version demens’.
 • Har viden og forståelse for ICF’s helhedsforståelse og anvendelse.
 • Kan anvende de anvendte ICF-koder i situationen, så man kan stille uddybende spørgsmål til det, personen fortæller om sin egen situation. ICF følges således ikke systematisk, men anvendes der, hvor det giver mening for personen for at komme hele vejen rundt om et emne.
 • Kan anvende og tilpasse brugen af Samtalehjulet hensigtsmæssigt i den konkrete situation.
 • Kan analysere og vurdere personens situation ud fra det, personen fortæller og ud fra ICF’s helhedsforståelse.
 • Er god til at kommunikere og formidle, fx at forklare, hvad formålet med Samtalehjulet er.

Personlige kompetencer

Ud over de faglige er der også en række personlige kompetencer, som gør sig gældende i arbejdet med Samtalehjulet. Her gør det en afgørende forskel, at du:

 • Engagerer dig og bruger tid på at øve og lære at anvende hjælpekortene, så det fremmer samtalen.
 • Har en kreativ tilgang til værktøjets anvendelsesmuligheder.
 • Har øje for egne blinde vinkler, der fx kan betyde, at du fravælger hjælpekort med et svært emne, ikke af hensyn til personen, men fordi du selv synes, at emnet er svært at tale om, eller fordi du tager hensyn til den pårørende.
 • Er kvalitetsorienteret og bevidst om, hvad du selv er god til, fx procesorienteret eller systematisk spørgeteknik.
 • Har situationsfornemmelse, fx hvornår er det relevant at anvende værktøjet?
 • Har en åben, anerkendende og relationel tilgang til samarbejde og kommunikation med personen med demens og pårørende.
 • Har indlevelsesevne og kan sætte sig ind i borgerens hverdagsliv.
 • Kan håndtere personens fortællinger og sygdomserfaringer og de stemninger, der skabes under samtalen.
Senest opdateret: 18. maj 2020