Til forsiden

Pårørendekursus: Livet med demens i plejebolig

Her kan du læse om kompetenceprofilen for afholdelse af pårørendekurset ”Livet med demens i plejebolig”. Fokus er på hvilke faglige og personlige kompetencer, der understøtter det bedst mulige udbytte og kvaliteten i kurset.

Afsnittet indledes med en kort beskrivelse af kurset, hvilke fagpersoner, der typisk underviser på kurset, målgruppen for indsatsen og hvilke kompetencer, arbejdet kræver.

Om pårørendekurset: Livet med demens i plejebolig

Pårørendekurset ”Livet med demens i plejebolig” består af fem moduler, som har til formål at give pårørende større viden om demens og om, hvordan de kan fremme positivt samvær og kommunikationen med mennesker med demens i svær grad. Desuden kan pårørende på kurset få redskaber og strategier til at mestre deres situation som pårørende.

Profil

Fagpersonerne er kommunale demensspecialister, fx demenskoordinatorer, demenskonsulenter og demensvejledere, Marte Meo-terapeuter, sygeplejersker eller plejehjemsledere. Det anbefales, at undervisningen i kursusforløbet gennemføres af to fagpersoner, hvor én har funktion som tovholder for kurset, og den anden er medunderviser.

Tovholderfunktionen på kursusforløbet indebærer, at man:

 • Har ansvar for rekruttering af deltagere til kurset.
 • Har ansvar for, at deltagerne til kurset får udleveret en pjece om kursets formål og kursusdage.
 • Tager imod tilmeldinger.
 • Samler materiale til kursusmapper.
 • Har ansvar for praktiske forhold vedrørende kurset, bl.a. teknik og bordopstilling.
 • Er gennemgående underviser på hele kursusforløbet.
 • Er mødeleder og styrer tiden.
 • Samler op på de emner, som kursisterne ønsker at drøfte, eller som kræver opfølgning.
 • Evaluerer kursusforløbet.

Målgruppe

Pårørende til mennesker med demens i svær grad, der bor i plejebolig.

Faglige kompetencer

Ved afholdelse af kurset er det vigtigt, at underviseren:

 • Har demensfaglig viden og praksiserfaring inden for demensfeltet.
 • Har viden og erfaring med undervisningsplanlægning og udførelse.
 • Kender til de metoder og teorier, der anvendes på kurset.
 • Kan kommunikere og formidle indholdet til målgruppen på en forståelig og anerkendende måde.
 • Kan tilpasse undervisningen ved at ændre og prioritere tidsforbrug og emner, hvis målgruppens sammensætning og behov gør dette nødvendigt, fx ved store spørgelyst.
 • Kan anvende viden om voksenpædagogik i undervisningen.
 • Kan anvende viden om sundhedspædagogik i undervisningen.
 • Er IT-kyndig i forhold til at kunne afspille PowerPoints og film fra PC og betjene AV udstyr.
 • Kan koordinere, strukturere, følge op og tage ansvar for praktiske opgaver i forbindelse med kursusafholdelse.
 • Har lokalkendskab og kender kommunens indsatser og hjælpemuligheder.

Personlige kompetencer

På samme måde som ovenfor, er det ved afholdelse af kurset vigtigt, at underviserenen:

 • Engagerer sig i formidling af emnerne til målgruppen.
 • Er kvalitetsbevidst i forhold til de pædagogiske og didaktiske valg i undervisningen.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Har situationsfornemmelse, fx ved svar på spørgsmål fra deltagerne.
 • Har en åben, anerkendende og relationel tilgang til samarbejde og kommunikation med pårørende.
 • Har indlevelsesevne og kan sætte sig ind i borgerens hverdagsliv.
 • Kan håndtere deltagernes fortællinger og sygdomserfaringer og de stemninger, der skabes i undervisningen.
 • Er undersøgende og nysgerrig over for den enkeltes perspektiv på problemer og valg af løsninger.
 • Kan facilitere deltagerne til at finde egne veje til at mestre deres liv med demens ud fra eget rationale, behov og ønsker.
 • Kan reflektere over egen rolle og kompetencer med henblik på at udvikle og forbedre sig.
 • Bidrager til faglig sparring med kolleger til udvikling og forbedring af undervisningen.
Senest opdateret: 18. maj 2020