Til forsiden

Foredrag

Her kan du læse om kompetenceprofilen for afholdelse af foredrag til mennesker med demens og deres pårørende. Fokus er på hvilke faglige og personlige kompetencer, der understøtter det bedst mulige udbytte og kvaliteten i foredragsrækken.

Afsnittet indledes med en kort beskrivelse af foredragsrækken, hvilke fagpersoner, der typisk underviser til foredragene, målgruppen for indsatsen og hvilke kompetencer, arbejdet kræver.

Om Foredragsrækken: Diagnosen og tiden efter

Foredragsrækken består af tre foredrag, hvor formålet er at give personer med demens og deres pårørende grundlæggende viden om demens, så de kan begynde at mestre de forskellige følger af diagnosen, tage stilling til fremtiden og søge hjælp på et informeret grundlag. Det anbefales, at foredragene gennemføres som et tværsektorielt samarbejde med den regionale hukommelsesklinik og lokale, kommunale demenskoordinatorer for at sikre sammenhæng til kommunale og frivillige tilbud.

Profil

Fagpersonerne er typisk medarbejdere fra de regionale udrednings- og behandlingsenheder, fx læge, neuropsykolog, sygeplejerske eller ergoterapeut, og kommunale specialister som demenskoordinator, demenskonsulent og demensvejleder.

Målgruppe

Personer med let til moderat demens, som har fået stillet diagnosen inden for seks måneder, og deres pårørende.

Faglige kompetencer

Ved afholdelse af foredrag er det vigtigt, at foredragsholderen:

 • Har demensfaglig viden og praksiserfaring indenfor demensfeltet.
 • Har undervisningserfaring.
 • Kender til de metoder og teorier, der anvendes i foredragsrækken.
 • Kan kommunikere og formidle indholdet til målgruppen på en forståelig og anerkendende måde.
 • Kan tilpasse undervisningen ved at ændre og prioritere tidsforbrug og emner, hvis målgruppens sammensætning og behov gør dette nødvendigt, fx ved at give plads til en evt. stor spørgelyst eller tilpasse undervisningen om demenssygdommene til deltagernes behov.
 • Kan balancere undervisningen, så den er forståelig for personer med let til moderat demens, så pårørende samtidig får tilstrækkelig viden.
 • Er ITkyndig i forhold til at kunne afspille PowerPoints og film fra PC og betjene AV udstyr.

Personlige kompetencer

På samme måde som ovenfor, er det ved afholdelse af foredrag vigtigt, at foredragsholderen:

 • Engagerer sig i formidlingen af emnerne til målgruppen.
 • Er kvalitetsbevidst.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Har situationsfornemmelse, fx ved svar på spørgsmål fra deltagerne.
 • Har en åben, anerkendende og relationel tilgang til samarbejde og kommunikation med personen med demens og pårørende.
 • Kan reflektere over egen rolle og kompetencer med henblik på at udvikle og forbedre sig.
 • Bidrager til faglig sparring med kolleger til udvikling og forbedring afforedragene.
Senest opdateret: 18. maj 2020