Til forsiden

Bag om Værktøjskassen

'Værktøjskassen – støtte til et liv med demens' indeholder værktøjer til samtale, kurser og samtalegrupper for mennesker med demens og pårørende.
Hæfter og kort_alle_vifte_200px.png

'Værktøjskassen – støtte til et liv med demens' udspringer af initiativ 11 i National Demenshandlingsplan 2025, hvor Nationalt Videnscenter for Demens fik til opgave af Sundheds- og Ældreministeriet at udvikle og udbrede nationale værktøjer til samtale, patient- og pårørendekurser og til samtalegrupper om livet med demens. 

I 2020 er konceptet ’Værktøjskassen – Støtte til et liv med demens’ fortsat under implementering i kommuner og regioner. Regeringen har afsat nye midler til implementering og kompetenceudvikling, og det er fortsat Nationalt Videnscenter for Demens, der varetager projektledelsen og udmøntningen af de nye midler i 2020-2022.

Se beskrivelsen af projektet her.

Læs mere om Værktøjskassens indhold og baggrund: