Til forsiden

Vurdering af praktisk funktionsevne

I forbindelse med demensudredning anvendes ofte redskaber til vurdering af den praktiske funktionsevne i hverdagen (activities of daily living; ADL).

Der skelnes mellem basal ADL, hvilket dækker funktionsområder som personlig hygiejne, påklædning, spisning, toiletbesøg, m.v. og IADL, der vedrører instrumentelle færdigheder som indkøb, madlavning, brug af transportmidler, anvendelse af telefon, m.v.

I Danmark er nogle af de hyppigst anvendte ADL-instrumenter indenfor demensområdet formentlig

  • Functional Activities Questionnaire / Functional Assessment Questionnaire (FAQ IADL)
  • the Disability Assessment for Dementia (DAD)
  • Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (Katz ADL)
  • Alzheimer's Disease Cooperative Study - Activities of Daily Living Inventory (ADCS-ADL)
  • Barthel Indeks

om end sidstnævnte ikke er udviklet specielt med henblik på demensområdet. Der findes mange andre ADL-skalaer og denne oversigt er langt fra komplet.

Navn

Vurdering af

Målgruppe

Type

FAQ IADL

Instrumentel ADL

Ældre med og uden demens

Rating foretaget af omsorgsperson

DAD

Basal og
instrumentel ADL

Ældre med Alzheimers sygdom

Rating på baggrund af interview med pårørende

Katz ADL

Basal ADL

Plejekrævende ældre

Rating foretaget af omsorgsperson

ADCS-ADL

Basal og
instrumentel ADL

Ældre med Alzheimers sygdom

Interview med pårørende

Barthel Indeks

Basal ADL, fysisk funktionsniveau
og plejetyngde

Patienter med kroniske neuromuskulære eller muskoloskeletale lidelser

Rating foretaget af fagperson

For en mere omfattende, men mindre detaljeret, oversigt over instrumenter til vurdering af praktisk funktionsevne hos ældre henvises til f.eks. Burns (2004). Horsted & Christiansen (2004) indeholder systematisk og detaljeret dokumentation vedrørende bl.a. ADL-skalaer.

Et væsentligt, men undertiden overset, aspekt ved ADL-skalaer er, at praktisk funktionsevne udgør en forholdsvis pålidelig indikator på grad af kognitiv svækkelse eller demens. En IADL-skala som Functional Activities Questionnaire / Functional Assessment Questionnaire (FAQ IADL) udviser fx lige så god evne til at skelne mellem demente og kognitivt intakte ældre som de fleste kognitive screeningstests (inklusive MMSE). På tilsvarende vis udgør et fald i det praktiske funktionsniveau - dokumenteret ved gentagne målinger over tid - en pålidelig indikator på progression af graden af demens.

Adgang til materialer

Rating- eller interviewskemaer til de fleste ADL-instrumenter kan downloades fra forskellige hjemmesider. Se nærmere oplysninger under beskrivelsen af de enkelte instrumenter eller kontakt neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen.

Senest opdateret: 16. juli 2019