Til forsiden

Vurdering af depression

I forbindelse med demensudredning anvendes ofte redskaber til screening og rating af depression.

I Danmark er nogle af de hyppigst anvendte depressionsredskaber indenfor demensområdet formentlig

om end der findes mange andre. Der er ikke tale om en komplet oversigt.

Som det fremgår af nedenstående oversigt er instrumenterne forskellige med hensyn til målgruppe (ældre, ældre med demens, voksne uden demens) samt med hensyn til hvad ratingen baseres på (interview eller selvrating).

Navn

Formål

Målgruppe

Type

GDS screening for depression ældre selvrating
CSDD screening for depression ældre med demens interviewbaseret
HAM-D graduering af depression voksne uden demens interviewbaseret
BDI, BDI-II screening for depression
(+ graduering)
13-80 år (uden demens) selvrating
MADRS graduering af depression
(+ screening)
voksne uden demens interviewbaseret
MDI screening for depression
(+ graduering)
voksne uden demens selvrating

Det har ikke været formålet at foretage en egentlig kvalitetsvurdering af instrumenterne eller at anbefale nogle instrumenter frem for andre, men derimod at bidrage til at give klinikere og forskere indenfor demensområdet et kvalificeret beslutningsgrundlag for udvælgelse af instrumenter. Takket være en ældrepsykiatrisk forskergruppe med tilknytning til bl.a. Psykiatrisk Center Nordsjælland foreligger der danske valideringer af GDS og CSDD.

For en mere omfattende, men mindre detaljeret, oversigt over til screenings- og ratinginstrumenter til depression (og anden psykopatologi) hos ældre henvises til Burns (2004). For en detaljeret gennemgang af rating skalaer for affektive lidelser, der anvendes i Danmark, henvises til Bech (2005).

Bech P, Licht R W, Stage KB, Abildgaard W, Bech-Andersen G, Søndergaard S, et al. Rating scales for affektive lidelser. Hillerød: Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Sygehus Hillerød; 2005

 

Burns A, Lawlor B, Craig S. Assessment scales in old age psychiatry. 2nd ed. London, New York: Martin Dunitz, Taylor & Francis Group; 2004

Senest opdateret: 16. juli 2019