Til forsiden

Rating af neuropsykiatriske symptomer ved demens

Neuropsykiatriske ratinginstrumenter anvendes bl.a. i forbindelse med demensudredning og forskning.

Neuropsychiatric Inventory - Nursing Home version (NPI-NH)

NPI-NH er en valideret skala udviklet til at vurdere et bredt spektrum af de neuropsykiatriske og adfærdsmæssige symptomer, der ses ved demens.  

Den danske version af NPI-NH må kun anvendes til ikke-kommerciel brug på plejecentre og i hjemmeplejen. Ønskes det at anvende NPI-NH i forbindelse med forskning, skal der indsendes en anmodning til Mapi Research Trust på https://eprovide.mapi-trust.org for at indgå de retsmæssige licensaftaler herom.

Gå til den danske udgave af Neuropsychiatric Inventory - Nursing Home version (NPI-NH) her.

Andre anvendte ratinginstrumenter

I Danmark er nogle af de hyppigst anvendte øvrige neuropsykiatriske ratinginstrumenter indenfor demensområdet formentlig

Som det fremgår af nedenstående oversigt er instrumenterne lidt forskellige med hensyn til formål (screening for psykopatologi i bred forstand, screening for agitation/urolig adfærd, m.v.) samt med hensyn til hvad ratingen baseres på (interview eller observation).

Forkortelse Formål og målgruppe Administrations-måde
NPI-NH Screening for psykopatologi hos ældre med demens i plejebolig Rating
NPI Screening for psykopatologi hos ældre med demens Interview
CMAI Screening for psykopatologi hos kognitivt svækkede ældre Observation
BRSD Screening for adfærdsforstyrrelser hos ældre med demens Interview
BEHAVE-AD Screening for BPSD hos ældre med Alzheimers sygdom Interview

Formålet med at beskrive de fire instrumenter er at give klinikere og forskere indenfor demensområdet et beslutningsgrundlag for at vælge det rette instrument til formålet. Det er ikke formålet at foretage en egentlig kvalitetsvurdering af instrumenterne, men det bør nævnes, at der foreligger en dansk validering af NPI (Kørner et al. 2008).

For mere omfattende oversigter over neuropsykiatriske screeningsinstrumenter indenfor demens- og ældreområdet henvises til fx Burns et al. (2004) samt til Horsted og Christiansen (2004).

Adgang til materialer

Nogle typer screeningsinstrumenter er beskyttet af copyright og må ikke lægges på herværende hjemmeside. Se nærmere oplysninger under beskrivelsen af de enkelte instrumenter eller kontakt neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen

Burns A, Lawlor B, Craig S. Assessment scales in old age psychiatry. 2nd ed. London, New York: Martin Dunitz, Taylor & Francis Group; 2004

Horsted C, Christiansen T. Mulige metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demensramte patienter - gennemgang og beskrivelse af instrumenterne. Syddansk Universitet; 2004. Rapport nr. 4.

Korner A, Lauritzen L, Lolk A, Abelskov K, Christensen P, Nilsson FM. The Neuropsychiatric Inventory-NPI. Validation of the Danish version. Nord J Psychiatry 2008;62(6):481-5.

Senest opdateret: 22. januar 2020