Til forsiden

Rating af livskvalitet

Instrumenter til rating af livskvalitet ved demens anvendes især i forbindelse med forskning.

I Danmark er de hyppigst anvendte instrumenter formentlig:

 

Der findes adskillige andre ratinginstrumenter til formålet. For en oversigt henvises til fx til Burns et al. (2004) eller til Horsted og Christiansen (2004).QoL-AD er udviklet specifikt til rating af livskvalitet hos ældre med demens, hvorimod EQ-5D er et såkaldt generisk (det vil sige ikke-sygdomsspecifikt eller alment) ratinginstrument.

Forkortelse Formål Målgruppe Administrationsmåde
QoL-AD Rating af livskvalitet Ældre med demens Interviewbaseret samt rating ved omsorgsgiver
EQ-5D Rating af helbredsrelateret livskvalitet Alle Selvrating samt rating ved omsorgsgiver


Formålet med at beskrive de to instrumenter er at give forskere indenfor demensområdet et beslutningsgrundlag for at vælge det rette instrument til formålet. Begge instrumenter har været anvendt i danske forskningsprojekter indenfor demensområdet - bl.a. Odenseundersøgelsen om forekomst af demens og the Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY); jf referencerne nedenfor.


Adgang til materialer

Begge ratinginstrumenter er beskyttet af copyright og må ikke lægges på herværende hjemmeside. Find nærmere oplysninger under beskrivelsen af de enkelte instrumenter eller kontakt neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen.

Senest opdateret: 16. juli 2019