Til forsiden

Rating af delir

Organisk delirium/delir er en alvorlig og hyppigt forekommende konfusionstilstand, der ofte ses hos alvorligt syge og ældre medicinske patienter. Udover kognitive forstyrrelser vil patienter med organisk delir ofte udvise svære adfærdsforstyrrelser og psykoselignende symptomer.

Organisk delir er en progredierende tilstand, der kan udvikle sig over timer til få dage, hvor multimorbiditet, kognitiv dysfunktion og medikamentel behandling er disponerende faktorer. Tilstanden overses ofte, hvilket kan medføre forlænget indlæggelsestid, yderligere funktionstab og øget brug af medicin samt – i yderste konsekvens - en akut og livstruende tilstand.

Øget dødelighed

Organisk delir er særligt hyppigt forekommende hos beboere på plejecentre og hos patienter under indlæggelse på såvel medicinske som kirurgiske afdelinger, hvor forekomsten skønnes at være mellem 10 og 50 %. Delir kan vise sig i flere former, herunder hyperaktive, hypoaktive og blandede former, hvor særligt de hypoaktive let overses i den kliniske hverdag. Patienter med uopdaget delir har markant øget dødelighed i forhold til diagnosticerede delirøse patienter.

Screeningsværktøjer for delir

Der findes flere screeningsværktøjer for delir, hvoraf

formentlig er de mest udbredte i klinikken.

CAM findes i to former: long-CAM (10 kriterier), der er et omfattende værktøj til identifikation af kognitive problemer og short-CAM (4 kriterier), der er specifikt målrettet identifikation og erkendelse af delir og den hyppigst anvendte i klinisk sammenhæng. Short-CAM foreligger i en udgave af til henholdsvis kritisk syge intuberede patienter (CAM-ICU) og til ikke-kritisk syge patienter (b-CAM).

4AT foreligger kun i en enkelt udgave.

Senest opdateret: 29. april 2019