Til forsiden

Neuropsykologisk testning af ældre indvandrere

Ved neuropsykologisk undersøgelse af ældre indvandrere anbefales det i vidt omfang at anvende tests, som har tværkulturel validitet og hvortil der foreligger repræsentative normer eller referencedata. Læs her om det tværkulturelle testbatteri – the European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB) - med multikulturelle normer med relevans for ældreområdet (55+ årige), hvor resultaterne er beskrevet i videnskabelige artikler.

I forbindelse med et større Europæisk forskningssamarbejde i starten af 2010’erne – CNTB studiet - gennemgik en stikprøve bestående 330 personer i alderen 55-84 år uden demens en neuropsykologisk undersøgelse (1).

Stikprøven bestod af personer fra majoritetsbefolkningen i hhv. Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Belgien og Grækenland samt indvandrere fra Marokko, Pakistan/Indien (Panjabi-talende), Polen, Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien. 

Stikprøven skønnes at være repræsentativ for grupperne af ældre indvandrere i de respektive lande, hvor især mange af de ældre ”gæstearbejdere” fra Marokko, Pakistan/Indien og Tyrkiet er karakteriseret ved en yderst begrænset skolegang. 

På tværs af hele stikprøven var den gennemsnitlige skolegang 10,0 ± 5,2 år, men 10 % havde aldrig gået i skole, og var analfabeter. Normerne for CNTB afspejler denne store variation i skolegang i stikprøven.

Validering

Ved valideringen af CNTB (2) gennemgik 66 patienter med demens og 118 personer uden demens med en gennemsnitlig alder på ca. 76 år og gennemsnitligt 8 års skolegang, hvor 20% var analfabeter en neuropsykologisk undersøgelse med CNTB.

Samplet blev overvejende rekrutteret via hukommelsesklinikker i større byer, hvorfor dets repræsentativitet i andre kontekster er uvis. 

Samplet af personer uden demens i normstudiet og valideringsstudiet er delvist overlappende, da den samme stikprøve blev anvendt i begge studier.

European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB)

European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB) er designet specifikt til undersøgelser på tværs af sprog, kultur og skolegang, og kan i princippet benyttes med alle patienter, så længe man kan kommunikere på et fælles sprog, eventuelt via en tolk. 

Batteriet er udviklet til neuropsykologisk undersøgelse som led i udredning for demens, men de fleste af prøverne vil også være relevante i forhold til andre typer af neuropsykologiske undersøgelser af ældre. 

CNTB består af 12 forskellige prøver som kan gennemføres på ca. en time.

CNTB dækker følgende overordnede kognitive domæner:

  • Global kognitiv funktion (Rowland Universal Dementia Assessment Scale)
  • Hukommelse (Recall of Pictures Test, Enhanced Cued Recall, genkaldelse af semi-kompleks figur)
  • Sprog (billedbenævnelse (dyr, supermarkedsvarer) kategoriel ordmobilisering)
  • Eksekutive funktioner (Color Trails Test, Five Digit Test, 20-3)
  • Visuospatiale funktioner (kopiering af simple figurer (kors, stjerne), kopiering af semi-kompleks figur, urskivetest, urlæsningstest). 

I valideringsstudiet (2) havde CNTB gode egenskaber i forhold til at klassificere demens med en gennemsnitlig AUC score på 0,83 på tværs af alle prøver. 

Dog varierede AUC-scorerne fra 0,62 til 0,99 med de højeste scorer på Rowland Universal Dementia Assessment Scale, hukommelsesprøver og ordmobilisering, og de laveste scorer på billedbenævnelse og kopieringstest.

I et dansk studie (3) blev indflydelsen af analfabetisme på prøverne i CNTB specifikt undersøgt i et sample af ældre indvandrere fra Tyrkiet, hvor 20 personer, som var analfabeter og uden skolegang blev sammenlignet med 20 personer som havde 4,4 ± 2,3 års skolegang. 

Studiet fandt, at prøverne 20-3, kopiering af simple figurer, og urskivetesten ikke er valide til undersøgelse af personer, som er analfabeter, hvorimod præstationerne på Rowland Universal Dementia Assessment Scale, Recall of Pictures Test, Enhanced Cued Recall, billedbenævnelse, mobilisering af supermarkedsvarer og urlæsningstesten stort set var upåvirkede af analfabetisme. 

Multikulturelle normer

Normer for prøverne i CNTB dækker ældreområdet og er udgivet som ”online supplemental material” knyttet til den første artikel om batteriet (1). 

De multikulturelle normer er baseret på data indsamlet i 2009 til 2016. I alt indgår 330 personer i datasættet: 145 fra majoritetsbefolkningen i Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Belgien og Grækenland, og 14 marokkanske, 45 pakistanske/indiske, 41 polske, 66 tyrkiske og 19 indvandrere fra det tidligere Jugoslavien. 

De multikulturelle normer er konstrueret på baggrund af ”overlappende celler”, men præsenteres i et format, der er tilpasset anvendelse i klinikken. 

Normerne præsenteres således på tværs af fem uddannelsesceller (0-3 år, 4-6 år, 7-9 år, 10-12 år, 13+ år) og tre aldersceller (55-64 år, 65-74 år, 75-84 år). 

Se tabeller: CNTB normative data (pdf)

Kilder:

(1) Nielsen TR, Segers K, Vanderaspoilden V, Bekkhus-Wetterberg P, Minthon L, Pissiota A, Bjørkløf GH, Beinhoff U, Tsolaki M, Gkioka M, Waldemar G. Performance of middle-aged and elderly European minority and majority populations on a Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB). The Clinical Neuropsychologist 2018; [Epub ahead of print]

(2) Nielsen TR, Segers K, Vanderaspoilden V, Bekkhus-Wetterberg P, Bjørkløf GH, Beinhoff U, Minthon L, Pissiota A, Tsolaki M, Gkioka M, Waldemar G. Validation of a European cross-cultural neuropsychological test battery (CNTB) for diagnostic evaluation of dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry 2019;34:144–152.

(3) Nielsen TR. Effects of illiteracy on the European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB). Archives of Clinical Neuropsychology 2018; [Epub ahead of print]

 

Senest opdateret: 16. juli 2019