Til forsiden

Korte kognitive tests

Korte kognitive tests finder primært anvendelse i forbindelse med demensudredning og forskning - bl.a. som mål (outcome) for effekten af en intervention.

.

Der eksisterer internationalt et stort antal korte, kognitive tests. I Danmark er de hyppigst anvendte formentlig:

  • Mini-Mental State Examination (MMSE)
  • Urskivetesten
  • Addenbrookes Cognitive Examination (ACE / ACE-III)
  • The Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS)
  • The Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

Vi har valgt at beskrive instrumenter, der allerede anvendes i Danmark eller som vurderes at have et potentiale for anvendelse fremover. Der er ikke tale om en komplet oversigt. For en mere omfattende oversigt over instrumenter og metoder til vurdering af demens henvises til Burns (2004).Det har ikke været formålet at foretage en egentlig kvalitetsvurdering af testene eller at anbefale nogle frem for andre, men derimod at bidrage til at give klinikere og forskere et kvalificeret beslutningsgrundlag for udvælgelse af tests og outcome mål.

Brief Assessment of Impaired Cognition (BASIC) og Brief Assessment of Impaired Cognition Questionnaire (BASIC-Q) er dansk udviklede værktøjer til støtte for demensudredning. De blev valideret i 2018-19 på patienter henvist fra almen praksis til demensudredningsenheder i Danmark samt raske kontrolpersoner. BASIC-Q er under implementering i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Det anbefales at lave en lokal samarbejdsaftale med de praktiserende læger, før man tager BASIC eller BASIC-Q i anvendelse.

For yderligere at vurdere pålideligheden af BASIC og BASIC-Q vil der i 2021 blive foretaget en validering i almen praksis blandt patienter med hukommelsesklager. Valideringen vil blive fulgt op af en implementering i almen praksis, der skal øge kendskabet til værktøjerne. Anvendelse af værktøjerne til projekter og forskning samt kommerciel anvendelse forudsætter, at man indgår en aftale med Nationalt Videnscenter for Demens.

 

Burns, A., Lawlor, B., & Craig, S. (2004). Assessment Scales in Old Age Psychiatry. (2nd ed.) London: Martin Dunitz, Taylor & Francis Group.


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004). Metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demente - en oversigt (Rapport nr. 2). Odense: Syddansk Universitet


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004b). Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente - psykometriske begreber (Rapport nr. 3). Odense: Syddansk Universitet.


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004c). Mulige metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demensramte patienter - gennemgang og beskrivelse af instrumenterne (Rapport nr. 4). Odense: Syddansk Universitet.

 

Jorgensen K, Nielsen TR, Nielsen A, et al. Brief Assessment of Impaired Cognition (BASIC)-Validation of a new dementia case-finding instrument integrating cognitive assessment with patient and informant report. Int J Geriatr Psychiatry 2019;34:1724-1733.

 

Jorgensen K, Nielsen TR, Nielsen A, Waldorff FB, Waldemar G. Validation of the Brief Assessment of Impaired Cognition and the Brief Assessment of Impaired Cognition Questionnaire for identification of mild cognitive impairment in a memory clinic setting. Int J Geriatr Psychiatry. 2020;35(8):907-15

 

Jorgensen K, Nielsen TR, Nielsen A, Waldorff FB, Waldemar G. Brief Assessment of Impaired Cognition Questionnaire (BASIC-Q)-Development and validation of a new tool for identification of cognitive impairment in community settings. Int J Geriatr Psychiatry 2020;35:693-701.

 

Jørgensen K, Nielsen TR, Nielsen A, Waldorff FB, Waldemar G. BASIC. Et nyt værktøj til demensudredning? Månedsskrift for Almen Praksis 2020;98.

 

 
Senest opdateret: 30. september 2020