Til forsiden

Korte kognitive tests

Korte kognitive tests finder primært anvendelse i forbindelse med demensudredning og forskning - bl.a. som mål (outcome) for effekten af en intervention.

.

Der eksisterer internationalt et stort antal korte, kognitive tests. I Danmark er de hyppigst anvendte formentlig:

  • Mini-Mental State Examination (MMSE)
  • Urskivetesten
  • Addenbrookes Cognitive Examination (ACE / ACE-III)
  • The Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS)
  • The Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

Vi har valgt at beskrive instrumenter, der allerede anvendes i Danmark eller som vurderes at have et potentiale for anvendelse fremover. Der er ikke tale om en komplet oversigt. Flertallet af instrumenterne tilstræber en vurdering af flere kognitive funktionsområder, men enkelte - som FAB eller AQT - i højere grad fokuserer på specifikke kognitive funktioner.

Brief Assessment of Impaired Cognition (BASIC) og Brief Assessment of Impaired Cognition Questionnaire (BASIC-Q) blev valideret i 2018-19 på patienter henvist fra almen praksis til demensudredningsenheder i Danmark samt raske kontrolpersoner. BASIC-Q er under implementering i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning og BASIC forventes implementeret i almen praksis.

For en mere omfattende oversigt over instrumenter og metoder til vurdering af demens henvises til tre rapporter fra Horsted & Christiansen (2004) , hvor også instrumenter til vurdering af ADL-funktioner, adfærdsmæssige og psykologiske symptomer, omsorgsbyrde samt livskvalitet gennemgås med vægt på de psykometriske aspekter. En særdeles omfattende, men knap så detaljeret oversigt over vurderingsinstrumenter foreligger i Burns (2004).

Det har ikke været formålet at foretage en egentlig kvalitetsvurdering af testene eller at anbefale nogle frem for andre, men derimod at bidrage til at give klinikere og forskere indenfor demensområdet et kvalificeret beslutningsgrundlag for udvælgelse af tests.

 

Burns, A., Lawlor, B., & Craig, S. (2004). Assessment Scales in Old Age Psychiatry. (2nd ed.) London: Martin Dunitz, Taylor & Francis Group.


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004). Metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demente - en oversigt (Rapport nr. 2). Odense: Syddansk Universitet


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004b). Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente - psykometriske begreber (Rapport nr. 3). Odense: Syddansk Universitet.


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004c). Mulige metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demensramte patienter - gennemgang og beskrivelse af instrumenterne (Rapport nr. 4). Odense: Syddansk Universitet.

 
Senest opdateret: 11. marts 2020