Til forsiden

Kognitive screeningstest og globale vurderingsinstrumenter

Kognitive screeningsinstrumenter finder primært anvendelse i forbindelse med udredning og -diagnostik, mens globale kliniske vurderingsinstrumenter ofte anvendes ved vurdering af behandlingseffekt. I praksis ses dog et vist overlap i anvendelsen.

Screenings- og vurderingsinstrumenter anvendes rutinemæssigt i forbindelse med demensudredning og måling af behandlingseffekt. Der skelnes mellem kognitive screeningsinstrumenter, der har karakter af korte, neuropsykologiske tests eller testbatterier, og globale kliniske vurderingsinstrumenter, der tilstræber en vurdering af demensgrad eller en stadieinddeling af forløbet ved demensudvikling.

Kognitive screeningsinstrumenter

.

 

Globale vurderingsinstrumenter

Det har ikke været formålet at foretage en egentlig kvalitetsvurdering af instrumenterne eller at anbefale nogle instrumenter frem for andre, men derimod at bidrage til at give klinikere og forskere indenfor demensområdet et kvalificeret beslutningsgrundlag for udvælgelse af instrumenter.

Om screenings- og vurderingsinstrumenter

Der eksisterer internationalt et stort antal kognitive screeningsinstrumenter og globale kliniske vurderingsinstrumenter, hvoraf mange er mere eller mindre ukendte i Danmark og andre må betragtes som forældede. I Danmark er de hyppigst anvendte kognitive  screeningsinstrumenter formentlig:

  • Mini-Mental State Examination (MMSE)
  • urskivetesten Addenbrookes Cognitive Examination (ACE)
  • the Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG)
  • Alzheimer's Disease Assessment Scale - Cognitive Section (ADAS-Cog)

men der findes en lang række alternativer.

Vi har forsøgt at udvælge instrumenter, der allerede anvendes i Danmark eller som vurderes at have et potentiale for anvendelse fremover. Der er ikke tale om en komplet oversigt. Flertallet af instrumenterne tilstræber en vurdering af flere kognitive funktionsområder, men enkelte - som FAB eller AQT - fokuserer på specifikke kognitive funktioner.

For en mere omfattende oversigt over instrumenter og metoder til vurdering af demens henvises til tre rapporter fra Horsted & Christiansen (2004) , hvor også instrumenter til vurdering af ADL-funktioner, adfærdsmæssige og psykologiske symptomer, omsorgsbyrde samt livskvalitet gennemgås med vægt på de psykometriske aspekter. En særdeles omfattende, men knap så detaljeret oversigt over vurderingsinstrumenter foreligger i Burns (2004).

 

Burns, A., Lawlor, B., & Craig, S. (2004). Assessment Scales in Old Age Psychiatry. (2nd ed.) London: Martin Dunitz, Taylor & Francis Group.


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004). Metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demente - en oversigt (Rapport nr. 2). Odense: Syddansk Universitet


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004b). Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente - psykometriske begreber (Rapport nr. 3). Odense: Syddansk Universitet.


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004c). Mulige metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demensramte patienter - gennemgang og beskrivelse af instrumenterne (Rapport nr. 4). Odense: Syddansk Universitet.

 
Senest opdateret: 02. september 2016